Кабмін розробив проект постанови для компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури

Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури» є створення ефективного механізму залучення приватних інвестицій у фінансування робіт з ремонту, модернізації, реконструкції або будівництва стратегічних об’єктів портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності.

Проєкт акта розроблено з метою забезпечення реалізації статті 27 Закону України «Про морські порти України» (далі – Закон), а також досягнення та виконання Цілі 8.3 «Український пасажир та бізнес має доступ до водного
транспорту (перевезень річкою та морем)».

Нині існує проблема недостатнього фінансування морської галузі, у тому числі у зв’язку з недосконалою фіскальною політикою, що призводить до браку коштів у державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ», Адміністрація морських портів). Разом з цим, ДП «АМПУ» відповідно до статті 15 Закону утворено з метою, серед іншого, утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське відання, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту.

Також Адміністрація морських портів повинна забезпечувати реалізацію завдань, покладених на неї, відповідно до Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430, Стратегії розвитку морських портів України до 2038 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548.

Ряд проєктів будівництва, реалізація яких передбачена зазначеними нормативно-правовими актами, є предметами вже укладених ДП «АМПУ» договорів та меморандумів, однак через брак коштів та дивідендну політику держави немає можливості реалізувати навіть частини цих проєктів.

Окрім цього, перед Адміністрацією морських портів гостро стоїть питання необхідності реконструкції та підтримки у належному стані портової інфраструктури, у тому числі причальної. Зокрема, на балансі ДП «АМПУ» обліковується Документ СЕД МІУ IT-Enterprise 265 причалів (вантажні, допоміжні, пасажирські), розташовані в  13 морських портах України, серед яких: 20 не придатні до нормальної експлуатації; 37 потребують значних капіталовкладень в найближчі 5 років; більше 50 працюють з низькою економічною ефективністю.

Оскільки переважна більшість причалів експлуатуються вже понад 25 років, значна кількість з яких має вік більше 50 років, виникає необхідність відновлення їх технічного стану шляхом здійснення капітального ремонту або реконструкції. Постійне відкладання цих робіт через брак коштів з часом зумовить загальне погіршення їх технічного стану, збільшення кількості причалів з обмеженим режимом експлуатації і навантажень, а також збільшення кількості непридатних до нормальної експлуатації причалів, які на цей час генерують кошти, частина з яких відраховується до державного бюджету у вигляді дивідендів.

За попередніми розрахунками до 2023 року Адміністрації морських портів потрібно буде близько 12 млрд грн на фінансування проєктів з реконструкції, модернізації та будівництва лише причалів.

Відповідно до Закону до стратегічних об’єктів портової інфраструктури також належать акваторії, пірси, інші види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, інші берегозахисні споруди, підводні споруди штучного та
природного походження, у тому числі канали, операційні акваторії причалів, якірні стоянки, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації, інші об’єкти, що забезпечують діяльність двох і більше суб’єктів господарювання у
морському порту.

Отже, з метою забезпечення розвитку морегосподарського комплексу України, необхідно створити сприятливі умови для можливості залучення приватних інвестицій у розвиток стратегічних об’єктів портової інфраструктури.

Крім того, нині існують підводні гідротехнічні споруди, розташовані в межах акваторії морського порту, збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку. Існує проблема передачі таких гідротехнічних споруд (за згодою власників) у державну власність в особі Мінінфраструктури та у господарське відання ДП «АМПУ».

Відповідно до абзацу третього пункту 5 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про морські порти України» розташовані в межах акваторії морського порту підводні гідротехнічні споруди (канали, операційні
акваторії причалів тощо), що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності цим Законом та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, за згодою власників таких
гідротехнічних споруд підлягають передачі у державну власність в особі Адміністрації морських портів України на компенсаційній основі. Вартість таких гідротехнічних споруд визначається шляхом проведення незалежної
оцінки. Компенсація вартості гідротехнічних споруд здійснюється відповідно до статті 27 цього Закону.

Основні положення проєкту акта

Проєктом акта передбачається визначення механізму укладення договору між ДП «АМПУ» та інвестором щодо компенсації внесених суб’єктами господарювання інвестицій у фінансування робіт з капітального ремонту,
модернізації, реконструкції або будівництва стратегічних об’єктів портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності.

Зокрема, з урахуванням норм статті 194 Господарського кодексу України ДП «АМПУ» та інвестор укладають договір, згідно з яким інвестор зобов’язується у майбутньому виступити платником за зобов’язаннями
ДП «АМПУ» перед підрядником (відповідно до визначеного об’єкта в межах конкретної суми). ДП «АМПУ» після введення об’єкта (черги та/або пускового комплексу) в експлуатацію бере на себе зобов’язання компенсувати суму внесених інвестором інвестицій відповідно до графіку із визначенням джерел
надходження коштів, що будуть спрямовані на компенсацію інвестицій, з урахуванням положень статей 26, 27 Закону.

Укладення договору підряду щодо будівництва (нового будівництва, ремонту, реконструкції, модернізації) стратегічного об’єкта портової інфраструктури між ДП «АМПУ» та підрядником відбувається відповідно до
законодавства у сфері публічних закупівель.

Після введення в експлуатацію об’єкта будівництва (черги та/або пускового комплексу) ДП «АМПУ» буде виконувати свої зобов’язання перед інвестором, який сплачував за будівництво, шляхом виплати йому коштів за графіком і на умовах, визначених у договорі щодо компенсації інвестицій, внесених суб’єктом господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури (інвестором), а саме – договорі фінансування.

Джерелом компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти портової інфраструктури можуть бути портові збори, що справляються Адміністрацією морських портів України та інші джерела, не заборонені законодавством.
Також, проєктом акта передбачається встановлення механізму компенсації вартості підводних гідротехнічних споруд (на підставі договору щодо передачі майна), визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, розташованих в межах акваторії морського порту, що були збудовані за рахунок приватних інвестицій до набрання чинності Законом України «Про морські порти України» та внесені до Реєстру гідротехнічних споруд у встановленому законодавством порядку, які за згодою власників таких гідротехнічних споруд передаються у
державну власність в особі Мінінфраструктури та у господарське відання ДП «АМПУ».

При цьому, розмір компенсації вартості підводної гідротехнічної споруди не може перевищувати розміру інвестицій, внесених у підводну гідротехнічну споруду, визначеного у звіті про незалежну оцінку інвестицій, внесених у підводну гідротехнічну споруду.