МІУ пропонує змінити порядок пойменування суден

«З метою приведення відомчих нормативно-правових актів розроблено проєкт наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення Змін до Порядку присвоєння судну назви», пов’язаних із виконанням функцій Морської адміністрації, у відповідність до законодавчих актів, які мають вищу юридичну силу.
Повідомило Міністерство інфраструктури України.
Проєктом наказу передбачається внесення змін до Порядку присвоєння судну назви, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. №19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 р. за №97/2537 в частині приведення його у відповідність до Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та статті 27 Кодексу торговельного мореплавства України з питань, пов’язаних із процедурою подачі заяви про присвоєння (зміну) назви судну та документів, що додаються до неї, а також процедури та термінів розгляду документів.

З метою приведення у відповідність до Закону «Про внутрішній водний транспорт» пропонується вдосконалити процедуру подання заяви про присвоєння (зміну) назви судну та доданих до неї документів, зокрема в частині надання можливості подачі документів у відповідності до Закону «Про електронні довірчі послуги», подачі документів через представника власника/судновласника, надання можливості заявнику вибору способу отримання висновку Комісії.

Також проєктом акта запропоновано скоротити термін розгляду документів про присвоєння (зміну) назви судна до п’яти робочих днів.

В оновленому Порядку зазначається, що назву судну власник чи судновласник обирають самостійно. Назви суднам присвоюються з урахуванням географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов. Назви вибираються прості, небагатослівні і такі, що відповідають вимогам топоніміки. Суднам можуть надаватися імена та прізвища лише тих видатних осіб, які мають особливі заслуги перед українським суспільством; у цьому разі присвоєння імен і прізвищ робиться з метою увічнення пам’яті про них. Дублювання назв суден, які мають право плавання під державним прапором України, не допускається.

Перейменування судна можливе лише у випадках зміни власника або типу/призначення судна, а також за форс-мажорних обставин.

Керівництво роботою щодо присвоєння назв суднам покладається на Морську адміністрацію.

Зазначається також, що Статтею 29 «Про внутрішній водний транспорт» передбачено, що ідентифікація судна внутрішнього плавання здійснюється також за унікальним європейським ідентифікаційним номером судна, що необхідно врахувати в формі заяви про присвоєння (зміну) назви судну в частині зазначення відомостей про судно.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можуть надсилатися зацікавленими юридичними та фізичними особами протягом 30 днів з дня його оприлюднення до Управління морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України на адресу: просп. Перемоги,14, м. Київ,01135, або в електронному вигляді на електронну адресу: cheval@mtu.gov.ua.