З 1 січня набирає чинності Закон «Про внутрішній водний транспорт»: що зміниться з нового року

З 1 січня 2022 року набирає чинності Закон України «Про внутрішній водний транспорт», який був прийнятий Верховною Радою 3 грудня 2020 року. Понад десятиліття Україна чекала фундаментального і системного документа, який зможе почати повноцінний розвиток галузі внутрішніх водних шляхів та зробив би цю сферу привабливою для інвестицій.

Серед головних нововведень Закону:
◾ встановлено єдину термінологічну базу у галузі
◾ консолідовано норми у різних законодавчих документах
◾ створено умови для залучення приватних інвестицій
◾ встановлено необхідність прийняття Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України

Законом визначаються організаційні правила для транспорту на внутрішніх водних шляхах – річках, озерах, водосховищах, інших водоймах придатних для судноплавства.

Обов’язки держави щодо розвитку стратегічної інфраструктури
Серед ключових пріоритетів – збільшення перевезень, як вантажних, так і пасажирських, та переорієнтація вантажів, з інших видів транспорту на річку, що здешевить логістику, сприятиме розвитку суднобудування та розбудові річкової інфраструктури.

Відповідно до Закону, держава зобов’язана розвивати й забезпечувати належне функціонування стратегічної інфраструктури, а саме: судноплавних шлюзів, засобів навігаційного обладнання, річкової інформаційної служби, обслуговування фарватеру.

Так, в документі, який набирає чинності передбачено фінансування судноплавних шлюзів, зокрема за рахунок виробників електроенергії та інноваційний підхід у забезпеченні підтримки габаритів суднового ходу. З початку наступного року також не буде стягуватися плата за шлюзування, розведення мостів, а також скасовуються деякі портові збори в морських портах для суден внутрішнього плавання.

Інтеграція європейського законодавства
Закон є євроінтеграційним, оскільки він імплементує положення п’яти директив Європейського Союзу, які стосуються технічних вимог до суден внутрішнього плавання, визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві, доступу до перевезень товарів для національного та іноземного транспорту, гармонізації річкових інформаційних послуг.

З 1 січня також запрацює спрощений механізм реєстрації суден з обмеженням можливостей відповідного органу виконавчої влади щодо відмови або затягування процесу реєстрації, обмеження кількості оглядів річкових суден до мінімально необхідного відповідно до законодавства ЄС, прозорий механізм для отримання міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном відповідно до міжнародних стандартів, комплексне регулювання діяльності визнаних організацій, яким надаються повноваження на здійснення технічного нагляду за українськими торговельними суднами.

Залучення приватного капіталу
Важливим етапом є також створення фінансової та організаційної структури для задоволення потреб обслуговування інфраструктури внутрішнього водного транспорту та умов для приватного інвестування. Адже саме завдяки залученню приватного капіталу будуватиметься флот, та інвестуватиметься будівництво мультимодальних терміналів, аби ефективно використовувати можливості внутрішнього водного транспорту та зробити річку повноцінною ланкою у транспортних ланцюгах перевізників та експортерів.

Подальший розвиток законодавства
Триває робота над розробкою низки нормативно-правових актів, які дозволять повноцінно функціонувати галузі внутрішнього водного транспорту. Зокрема, Міністерством та Командою підтримки реформ розроблене Положення про Реєстр об’єктів інфраструктури. Розроблений та відправлений на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів щодо внесення суб’єктами господарювання інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту».

Шляхом внесення змін у законодавство, а саме забезпечення приведення відомчих актів у відповідність із актами вищої юридичної сили, зокрема Законом України «Про внутрішній водний транспорт», вводиться спрощення та дерегуляція процедури заходу іноземних суден у річкові порти України.

Розробка Стратегії розвитку для галузі
Також розроблено Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту та план заходів з її реалізації. Положення проєкту Стратегії спрямовані на створення модернізованої, технологічної, ефективної та гарантованої публічної інфраструктури на внутрішніх водних шляхах (зокрема, підвищення ефективності роботи судноплавних шлюзів), створення оптимальної логістичної системи завдяки розвитку логістичних центрів уздовж судноплавних річок, створення достатнього, сучасного, екологічного та енергоефективного флоту.

Стратегія передбачає впровадження інноваційних енергоефективних та екологічних технологій на внутрішніх водних шляхах, а також покликана забезпечити відповідність річкового флоту екологічним стандартам Європейського Союзу. У результаті реалізації проєкту Стратегії очікується ефективний розвиток річкової логістики, покращення конкурентоспроможності України у світовому масштабі.