Зміни у вимогах до гідрографічних досліджень

Вийшла нова, 6-та редакція спеціальної публікації Міжнародної гідрографічної організації S-44 «Стандарти МГО для гідрографічних зйомок». Головною зміною є введення нового, більш сурового виключного порядку, використання якого повинно обмежуватися районами з особливими умовами та вимогами.

Виключний порядок
виконання гідрографічних зйомок – це розширений
спеціальний порядок МГО з більш суворими
невизначеностями та вимогами щодо покриття даних. Порядок призначений для
мілководних ділянок (гавані, райони причалів та критичні райони фарватерів та
каналів) з винятковою та оптимальною можливістю використання водомірного
стовпа, де потенційно можуть існувати критичні райони з мінімальним критичним
підкільним кліренсом, а характеристики морського дна є небезпечними для суден.
У таких районах виникає потреба в 200% дослідженні об’єктів на дні та 200%
батиметричному покритті акваторії. Визначення розміру об’єктів, що підлягають
виявленню в результаті такого дослідження, є набагато складнішими, ніж для
Спеціального порядку.

Назви інших
порядків залишились без змін, але їх інтерпретація також змінилася через
введення концепції батиметричного покриття. Спеціальний порядок наразі вимагає
повного батиметричного покриття. Крім того, порядки були розділені за вимогами
відносно вертикального рівня приведення.

Батиметричне
покриття – ступінь обстеження ділянки за допомогою систематичного методу
вимірювання глибини, який ґрунтується на поєднанні структури обстеження та
теоретичної області виявлення приладів обстеження.

Нове видання
Публікації S-44 може використовуватись
також для цілей, які виходять за межі сфери забезпечення безпеки судноплавства,
оскільки  містить концепцію матриці
параметрів та типів даних для створення стандартів та специфікацій. Важливо
зауважити, що одна лише матриця не є стандартом. Її слід розглядати як
посилання на визначення спеціальних гідрографічних зйомок, якщо це доречно, та
як інструмент для ширшої класифікації гідрографічних досліджень. За
конструкцією матриця може розширюватися і включатися до майбутніх версій
публікацій S-44.

Одночасно для більш точного узгодження з посиланням у публікації були переглянуті основні визначення, які зазвичай використовуються в метрології. Крім того, були переглянуті стандарти з горизонтального позиціювання для засобів навігаційного обладнання та додані стандарти щодо вертикального позиціювання засобів навігаційного обладнання. Головний акцент зроблений на основних компонентах гідрографічних зйомок, щоб зробити стандартну технологію незалежною.

Примітка.
Публікація «Стандарти для гідрографічних зйомок» (S-44) являє собою стандарт, який застосовується до гідрографічних зйомок,
визначає порядки зйомок, які вважаються прийнятними для застосування гідрографічними службами з метою видання навігаційної продукції,
що забезпечить безпечне судноплавство вздовж районів зйомки.  Публікація S-44 займає
вагоме місце серед інших публікацій, розроблених МГО з метою покращення безпеки мореплавства,
підвищення рівня знань та захисту морського середовища.
Мета публікації - впровадження низки стандартів з виконання гідрографічних зйомок,
встановлення вимог до точності і якості обстеження рельєфу дна в залежності від інтенсивності судноплавства у районі.
 

Повідомляє Держгідрографія.