Метою проекту є створення умов для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомило Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади функціонування та захисту критичної інфраструктури. Відповідний закон має стати складовою законодавства України у сфері національної безпеки.

Законопроектом пропонується:

створити уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури, а саме Національну комісію з питань захисту критичної інфраструктури – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, як постійно діючий державний колегіальний орган, підпорядкований і підзвітний Кабінету Міністрів України, у складі Голови Комісії та шести його членів. При цьому, пропонується визначити, що Голова Комісії затверджує структуру та граничну чисельність працівників Комісії з урахуванням видатків, передбачених у державному бюджеті, а штатний розпис апарату Комісії – за погодженням із Міністерством фінансів України;

здійснювати незалежну зовнішню оцінку діяльності Комісії шляхом проведення Рахунковою палатою щорічного зовнішнього аудиту діяльності Комісії;

визначити повноваження органів влади у сфері захисту критичної інфраструктури;

джерелом фінансового забезпечення робіт і заходів із забезпечення захисту критичної інфраструктури визначити кошти державного і місцевих бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством;

включити до основних функцій Національної гвардії України охорону об’єктів критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

доповнити перелік видів обов’язкового страхування страхуванням ризику фінансових втрат, викликаних кризовою ситуацією на об’єкті критичної інфраструктури, віднесеному до Переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру» з набранням чинності відповідного положення через 3 роки з дня набрання чинності відповідним законом.

Проект Закону зареєстровано за №5219.