Відповідну ухвалу прийняв Північний апеляційний господарський суд “24” травня 2021 р. (Справа№ 910/13821/20).

До господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” до приватного акціонерного товариства “Судноплавна компанія “Укррічфлот” про розірвання договору та стягнення 800 859,00 грн.

В обґрунтування позову позивач вказав, що протоколом про водолазний огляд днища корпусу з відеофіксацією плавмайстерні «ПМ 13» встановлено, що судно має недоліки, які унеможливлюють його використання за цільовим призначенням.

Оскільки позивач на момент укладення договору не знав про наявність пробоїни, а відповідач не повідомив про наявність такого дефекту судна, то на думку позивача, є всі підстави для розірвання договору, оскільки такі недоліки судна є істотними та позбавляють можливості використовувати придбаний товар за його цільовим призначенням, що є підставою для розірвання договору купівлі-продажу та повернення суми авансу.

В подальшому, приватним акціонерним товариством “Судноплавна компанія “Укррічфлот” було подано зустрічну позовну заяву до товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” з вимогами про:

– стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” неустойки в розмірі 35 640,26 грн., суми збитків – вартість відстою судна в розмірі 36 075,00 грн.;

– зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” вчинити певні дії, а саме перерахувати остаточну суму 850 029,00 грн. за договором №АСК/-367 від 01.06.2020 року та підписати акт приймання-передачі несамохідного судна Плавмайстерня-13.

В обґрунтування вимог зустрічної позовної заяви відповідач вказав на те, що з боку приватного акціонерного товариства АСК «Укррічфлот» було виконано усі обов`язки згідно умов договору, тоді як позивач в порушення умов договору не здійснив перерахування остаточної вартості судна та не прийняв товар за актом приймання-передачі. Також у зв`язку із порушенням умов договору відповідачем було нараховано неустойку та збитки за відстій судна.

Рішенням господарського суду міста Києва від 16.02.2021 року у задоволенні первісних позовних вимог відмовлено, зустрічний позов задоволено частково.

Зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” вчинити дії, а саме перерахувати приватному акціонерному товариству “Судноплавна компанія “Укррічфлот” остаточну суму в розмірі 850 029 грн. 00 коп. за договором №АСК/-367 від 01.06.2020 року.

Зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” підписати акт приймання-передачі несамохідного судна Плавмайсетрня-13.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” на користь приватного акціонерного товариства “Судноплавна компанія “Укррічфлот” витрати по сплаті судового збору в розмірі 14 354 грн. 50 коп.

В іншій частині зустрічного позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, товариство з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 16.02.2021 року по справі №910/13821/20 та прийняти нове рішення, яким задовольнити первісну позовну заяву, розірвати договір №АСК/-367 від 01.06.2020 року, укладений між ТОВ “Авант-Агро” та ПАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот”, стягнути з ПАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот” 800 859, 00 грн. та відмовити у задоволенні зустрічного позову ПАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот”.

21.05.2021 року через канцелярію суду від представників сторін ТОВ «АВАНТ-АГРО» та ПАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот” надійшла спільна заява  про затвердження мирової угоди від 19.05.2021 року.

Суд ухвалив: 

1. Задовольнити спільну заяву ТОВ «АВАНТ-АГРО» та ПАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот” (відповідач) про затвердження мирової угоди від 19.05.2021 року.

2. Затвердити мирову угоду від 19.05.2021 року у справі №910/13821/20, укладену між ТОВ «АВАНТ-АГРО» та ПАТ “Судноплавна компанія “Укррічфлот” наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Київ 19 травня 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВАНТ-АГРО”, в особі директора Антонюк Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту, (надалі -ТОВ «АВАНТ-АГРО») що є Позивачем за первісним позовом, відповідачем за зустрічним позовом, у справі №910/13821/20, яка була розглянута Господарським судом м. Києва, та станом на теперішний час знаходиться в провадженні Північного Апеляційного Господарського суду, та

Приватне Акціонерне товариство «Судноплавна компанія «УКРРІЧФЛОТ», що є Відповідачем за первісним позовом, Позивачем за зустрічним позовом у справі №910/13821/20, в особі Генерального директора Борисенко Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту (надалі – АСК «УКРРІЧФЛОТ”), при спільному згадуванні – «Сторони», а окремо – «Сторона»,

беручи до уваги результати проведених переговорів і досягнуті домовленості, з метою врегулювання спорів мирним шляхом та керуючись ст.ст. 46, 192, 193, 274 ГПК України домовились про укладення мирової угоди на стадії апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ «АВАНТ-АГРО» на рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 року по справі № 910/13821/20, на зазначених нижче умовах:

1. Мирова угода укладається Сторонами з метою врегулювання спору, що виник у зв`язку з виконанням умов договору №АСК/-367 купівлі-продажу Плавмайстерні-13 від 01.06.2020 року (Далі-Договір №АСК/-367). Сторони погоджуються з тим, що відповідно до умов цієї Мирової угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких претензій по виконанню Договору №АСК/-367,

2. З метою остаточного врегулювання спору, Сторони уклали мирову угоду на наступних умовах:

2.1. Сторони погоджуються, що ТОВ «АВАНТ-АГРО» здійснено на рахунок АСК «УКРРІЧФЛОТ», попередню оплату по Договору в розмірі 800 859,00 грн., в т.ч. ПДВ 133476,5 грн.

2.2. Сторони погоджуються розірвати договір купівлі-продажу №АСК/-367 від 01.06.2020 року, шляхом підписання додаткової угоди №1, згідно пп.10.3, 10.5, 10.6 Договору.

2.3. АСК «Укррічфлот» частково повертає суму попередньої оплати у розмірі 525 859 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дев`ять) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ 87 643,17 грн.

2.4. ТОВ «АВАНТ-АГРО» компенсує/відшкодовує АСК «Укррічфлот» витрати пов`язані з підтриманням належного стану Судна Плавмайстерня-13 та інші компенсаційні платежі на загальну суму 275 000 (двісті сімдесят п`ять тисяч) грн. шляхом своєї відмови від отримання цієї частини попередньої оплати за придбане Судно Плавмайстерня-13 згідно договору №АСК/-367 від 01.06.2020 року.

2.5. АСК «УКРРІЧФЛОТ» повертає суму попередньої оплати у розмірі 525 859 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дев`ять) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ 87 643,17 грн., протягом 10 банківських днів з моменту з моменту затвердження судом цієї мирової угоди.

2.6. Договір вважається розірваним після виконання умов додаткової угоди №1 до Договору АСК/-367 від 01.06.2020 року Сторонами у повному обсязі.

2.7. Право власності на Плавмастерню-13 залишається у АСК «УКРРІЧФЛОТ».

2.8. Після виконання обов`язків Додаткової угоди №1 до Договору АСК/-367 від 01.06.2020 року Сторони підтверджують, що не мають та не будуть мати в майбутньому, будь яких претензій одна до одної, що випливають з Договору №АСК/-367 від 01.06.2020 року та зобов`язуються не вчиняти будь-яких дій, направлених на визнання договору недійсним, стягнення будь яких платежів, сум, штрафів.

3. АСК «УКРРІЧФЛОТ» погоджується не стягувати в примусовому порядку суми відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 16.02.2021 року згідно наказів від 01.04.2021 року.

4. Сторони мають право дострокового погашення узгоджених сум за мировою угодою.

5. За невиконання умов даної Мирової угоди Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цієї Мирової угоди. Сторони заявляють, що ані в процесі укладення цієї Мирової угоди, ані в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси будь-яких третіх осіб, в тому числі і держави. Сторони підтверджують, що ця Мирова угода укладена з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і стосуються виключно прав та обов`язків сторін, а умови цієї Мирової угоди не суперечать закону, є виконуваними та такими, що не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб.

6. Сторони не мають права передавати свої права та/або обов`язки за Мировою угодою третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

7. Якщо в процесі виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін або обох Сторін, то ця Мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони.

8. Після виконання обов`язків Додаткової угоди №1 до Договору АСК/-367 від 01.06.2020 року та Мирової угоди, Сторони підтверджують, що не мають та не будуть мати в майбутньому будь-яких претензій одна до одної що впливає з Договору №АСК/-367 та зобов`язуються не вчиняти будь-яких дій пов`язаних з недійсністю договору, стягнення будь яких платежів, сум, штрафів.

9. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї Мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.Сторони з цією Мировою угодою ознайомлені та заперечень не мають.

10. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї Мирової угоди.

11. Сторони домовились, що кожна сторона самостійно несе всі свої витрати на професійну правничу допомогу та всі витрати пов`язані із апеляційним розглядом справи у Північному Апеляційному Господарському суді.

12. Дану Мирову угоду укладено в 3-х примірниках – по одному для кожної із Сторін та один примірник для Північного Апеляційного господарського суду.

13. Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Північним Апеляційним Господарським судом і діє до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за даною Мировою угодою.

14. Сторони заявляють, що правові наслідки укладення Мирової угоди, передбачені ст. 46, 192, 193, 274 ГПК України їм відомі.»