Обсяг витрат ТОВ “СРЗ” на поточні та капітальні ремонти обладнання ЦМК АСРЗ склав 23,7 млн грн. за 2017-2020 рр.

Відповідну  заяву Азовського судноремонтного заводу (ТОВ “СРЗ”) щодо стану гідротехнічних споруд
Маріуполь поширили прес-служба 16 березня 2021 року.З боку капітана Маріупольського морського порту та СБУ прозвучали обвинувачення ТОВ “СРЗ” у тому, що причали цілісного майнового комплексу Азовського судноремонтного заводу (ЦМК АСРЗ) перебувають у неналежному стані. ТОВ “СРЗ” повідомляє, що ці обвинувачення не відповідають дійсності.
За період 2016-2020 рр. на ЦМК АСРЗ не було зафіксовано жодного інциденту, пов’язаного з несправністю обладнання на гідротехнічних спорудах (причалах). За період з 2016 по 2020 рік біло здійснено понад 50 перевірочних заходів та експертних оцінок спеціалістами ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України», після яких отримувалися дозвільні класифікаційні свідоцтва на експлуатацію гідротехнічних споруд, свідоцтва на відповідність та інші.
Остання наймасштабніша перевірка ГТС на балансі ТОВ “СРЗ” відбулася у грудні 2018 року. Відповідно до вимог правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд було проведено огляд ГТС, а саме причалів 1-9, плавпричалів 1-2, пірса, плавмайстерні 645 та 717, котлована під ДОК 4, та видано акти огляду гідротехнічних споруд. На підставі цього огляду та вимог «Правил технічного нагляду за гідротехнічними спорудами в експлуатації та промірними роботами», НД № 2-05-11 Регістру судноплавства України, контрольно-інспекторського обстеження, виконаного визнаною організацією, в цілому технічний стан гідротехнічних споруд на дату огляду визнаний як задовільний, для окремих ГТС – “який потребує виконання ремонтних робіт”, які було своєчасно виконано ТОВ “СРЗ”.
Головне управління Держпраці у Донецькій області за останні 5 років здійснило численні перевірочні заходи понад 140 одиниць обладнання та технологічного транспорту, після яких отримувались дозволи на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та декларації відповідності матеріально-технічної бази ТОВ “СРЗ” вимогам законодавства з питань охорони праці.
Також згідно правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд технічний стан споруд контролювався ТОВ “СРЗ” шляхом проведення регулярних і періодичних технічних оглядів. Під час проведення цих оглядів здійснювалися спостереження за технічним станом споруди, її конструктивних елементів, доступних зовнішньому оглядові, елементів облаштування, а також за дотриманням встановленого режиму експлуатації. Особлива увага приділялася дотриманню норм експлуатаційних навантажень від вантажів, що складуються на причальні споруди.
Результати оглядів фіксувалися у журналі технічного нагляду за станом і режимом експлуатації споруд. Поточні ремонти гідротехнічних споруд відбувалися за календарним графіком.
ТОВ “СРЗ” виконувало заходи щодо підтримання інфраструктури підприємства в експлуатаційному стані:
у 2018 році – був виконаний черговий огляд та ремонт зачисної станції 1 – було замінено більше 10 тонн металевих конструкцій корпусу.
у 2019 році був виконаний черговий огляд та ремонт п/к Астрахань5 – було замінено більше 12 тонн металевих конструкцій корпусу.
у жовтні 2020 року було виконано великий обсяг ремонту колій №9 та №10, також стрілочних переводів №16, 17, 18. Відремонтовано один з понтонів плавпричалу.
Крім цього, за останні 4 роки було замінено більш 100 тонн металевих конструкцій корпусу Дока.
Також на підприємстві виконувалися планово-попереджувальні ремонти та проводилася експертна оцінка устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі вантажопідіймальних пристроїв, котлів, судин працюючих під тиском та ін.
Загалом за період 2017-2020 рр. обсяг витрат ТОВ “СРЗ” на поточні та капітальні ремонти обладнання ЦМК АСРЗ склали 23,7 млн грн., у тому числі на ремонти ГТС – 9,6 млн.грн.