Сьогодні на засіданні Комітет з питань транспорту та інфраструктури розглянув та підтримав проект Закону України «Про мультимодальні перевезення» (№ 4258), внесений Кабінетом Міністрів України.

Мультимодальні перевезення – це перевезення вантажів, при яких транспортування здійснюється з використанням різних видів транспорту. Так автомобіль може використовуватись на початковому або кінцевому етапі перевезення, на інших використовується залізниця, внутрішній водний або морський транспорт.
В Україні, при значному потенціалі мультимодальних перевезень, впровадити їх досить нелегко, однією із основних причин є недостатня правова урегульованість.
Проєкт Закону спрямований на створення правової бази регулювання данного виду перевезень, якої на сьогоднішній день в Україні не існує.
У разі прийняття проєкту Закону створюються умови для розвитку і вдосконалення мультимодальних перевезень оскільки визначаються правові і організаційні засади мультимодальних перевезень вантажів, заходи державної підтримки мультимодальних перевезень, правовий статус учасників мультимодальних перевезень.
Законопроєктом пропонується ввести поняття мультимодального перевезення вантажів – перевезення двома або більше видами транспорту на підставі договору мультимодального перевезення, за єдиним перевізним документом на всьому маршруті перевезення. Визначено права та обов’язки оператора мультимодального перевезення, як суб’єкта господарювання, який укладає договір мультимодального перевезення, приймає під свою відповідальність вантаж та забезпечує перевезення вантажу, права та обов’язки інших учасників мультимодальних перевезень – замовників послуги перевезення, фактичних перевізників, власників терміналів. Визначено граничну межу відповідальності оператора під час здійснення мультимодальних перевезень.