Сьогодні, 4 листопада, Кабінет Міністрів України схвалив розроблену Мінфіном Концепцію з управління ліквідністю на 2020-2023 роки. Концепція передбачає запровадження сучасної моделі управління ліквідністю на виконання переліку заходів (п.п. 6.1) Програми Кабінету Міністрів, схваленої розпорядженням від 12 червня 2020 р. № 471.

Метою Концепції є впровадження ефективного механізму управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) та валютних рахунків Казначейства, який передбачає можливість вчасного виконання зобов’язань клієнтів Казначейства за мінімально можливих витрат, у тому числі, за рахунок підвищення якості прогнозування руху коштів.

Консолідація коштів на ЄКР та на валютних рахунках Казначейства передбачає можливість оперативного одержання інформації про стан та рух коштів сектору загального державного управління. Разом з тим необхідні подальші заходи, які б підвищили ефективність управління коштами на рахунках Казначейства, а саме:

– затвердити методику прогнозування руху коштів на ЄКР, збільшити горизонт прогнозування до 6 місяців;

– посилити координацію між заінтересованими сторонами, автоматизувати обмін необхідними даними;

– створити систему збору короткострокових прогнозів видатків від розпорядників бюджетних коштів (календар платежів);

– впровадити інформаційну систему підтримки прийняття рішень щодо управління ліквідністю, що дозволить автоматизувати процес прогнозування руху коштів та розрахунок мінімально необхідного залишку коштів на ЄКР, обсягу тимчасово вільних коштів ЄКР, які доцільно розмістити на ринку.

Підвищення точності та горизонту прогнозування дасть можливість зменшити обсяги більші залишку коштів на ЄКР, мінімізувати випадки тимчасової нестачі коштів для безперебійного фінансування видатків бюджетів та інших вихідних потоків.

У частині удосконалення інструментів управління ліквідністю Концепцією першочергово передбачено:

імплементацію процедур проведення активних операцій з державним боргом, зокрема, операцій РЕПО а також операцій викупу та обміну державних цінних паперів;

створення додаткових можливостей для безперебійного виконання платіжних доручень клієнтів казначейства (отримання овердрафту, управління мінімальним залишком на ЄКР та оборотним залишком коштів загального фонду державного бюджету).

Відповідним розпорядженням Уряду також затверджено План заходів щодо реалізації Концепції, підготовлений Міністерством фінансів.