Урядом схвалено Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затверджено план заходів з її реалізації

Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців розроблено з метою зміни системи і підходів до регулювання оплати праці у сфері державної служби для підвищення конкурентоспроможності заробітної плати на посадах державної служби, підвищення її прозорості, передбачуваності та справедливості, приведення урядового регулювання оплати праці у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема тих, які визначені OECP/SIGMA.

Нова модель оплати праці державних службовців передбачає:

  • єдиний підхід до нарахування заробітної плати, шляхом посилення її фінансової частини (не менше 70%) і зменшення змінної складової (не більше 30%);
  • встановлення рівня окладу відповідно до класифікації посад, виходячи з цінності посади (обсягу, складності роботи та рівня відповідальності). Це позбавить необхідності додаткового поділу державних органів на рівні;
  • проведення справедливого і прозорого розподілу (перерозподілу) фондів оплати праці в державних органах, а також бюджетних коштів на оплату праці між ними.

Результатом запровадження реформи оплати праці в державних органах стане:

  • підвищення престижу державної служби як роботи з гідним рівнем заробітної плати, відповідним ринковому;
  • залучення на роботу досвідчених фахівців;
  • підвищення ефективності державних службовців та сприяння економічному зростанню у різних сферах;
  • зниження корупційних ризиків під час комунікацій з громадянами і бізнесом;
  • утвердження доброчесності в управлінні та розподілі публічних фінансів;
  • стимулювання ініціативи до підготовки та реалізації реформ, спрямованих на підвищення рівня життя тощо.