НАДС: Під час карантину державних службовців добиратимуть за тимчасовою процедурою

На період дії карантину та 30 днів після його завершення діятиме тимчасова процедура добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту.

Така процедура передбачає лише тимчасові призначення, а обрані на посади державні службовці не матимуть автоматичного права залишатися на займаній у такий спосіб посаді після дня відміни карантину.

«Добір і строкове призначення осіб на вакантні посади державної служби мають здійснюватися у виняткових випадках, пов’язаних з гострою необхідністю забезпечення функціонування державного органу на період дії карантину», – зазначив в.о. Голови Національного агентства України з питань державної служби Володимир Купрій.

Процедура добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту відрізняється від звичайного конкурсного відбору: відсутні класичні етапи оцінювання професійних компететностей кандидатів (лідерство, стратегічне бачення, управління змінами тощо), не проводяться тестування і не виконуються ситуативні завдання.

У той же час збережено елемент співбесіди з претендентом, який хоче обійняти посаду на умовах строкового контракту. Також не знята вимога про проходження претендентом на посаду державної служби у разі необхідності спеціальної перевірки відповідно до законодавства щодо запобігання корупції.

Важливо, що контракт триває до дня визначення переможця «класичного» конкурсу на посаду, яку зараз обіймає державний службовець на умовах строкового контракту. Такий конкурс обов’язково має бути оголошений і проведений впродовж двох місяців з дня завершення карантину. Особа, яка працює на умовах контракту, може працювати на цій посаді не більше 4-х місяців з дня відміни карантину.

У будь-якому випадку, державний службовець, який працює на умовах строкового контракту, буде звільнений в обов’язковому порядку після спливання терміну дії контракту. Але він має право взяти участь у «класичному» традиційному конкурсі на зайняття цієї ж посади, коли завершиться дія контракту.

Нагадаємо, що 17 квітня 2020 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Саме цим Законом призупинені норми Закону України «Про державну службу» в частині конкурсного добору на посади державної служби. Натомість затверджено Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину (постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290).

 Національне агентство з питань державної служби підготувало ряд роз’яснень щодо тимчасової процедури та застосування положень Порядку, з якими можна ознайомитись на офіційному вебсайті НАДС /за посиланням/.