Мінекономіки оприлюднило новий консенсус-прогноз на 2020-2021 роки

У відповідь на економічну ситуацію, що наразі склалася в Україні та світі через пандемію COVID-19, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні підготувало тематичний випуск Консенсус-прогнозу “Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії”.

Консенсус-прогноз “Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії” був розроблений для висвітлення  консенсусного бачення майбутніх тенденцій та об’єктивної оцінки викликів, що постали як перед світовою економікою, так і перед економікою України внаслідок світової рецесії та введення в Україні обмежувальних заходів під час боротьби з пандемією  COVID-19. 

Формування оптимального пакету заходів підтримки розвитку економіки України під час та після завершення пандемії має базуватися на вивченні  результатів прогнозно-розрахункової роботи та рекомендацій експертів. 

Вперше випуск містить як консенсус-прогноз експертів, підготовлений ними на основі власних припущень та власного сценарію розвитку економіки (консенсус-прогноз), так і усереднене значення оцінених експертами кількох основних прогнозних показників на основі єдиних припущень та єдиного консенсусного сценарію розвитку економіки (анкетне опитування). 

За прогнозами експертів, Україна демонструватиме досить глибоке падіння у 2020 році – на 4,2%. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році  Проте вже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%. Інфляція уповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). 

Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні на на думку експертів –  це тривале продовження та посилення внутрішніх карантинних заходів.

Щодо заходів економічної політики, які доцільно впроваджувати для підтримки бізнесу під час дії карантинних заходів, найбільшу оцінку експерти надали збільшенню дефіциту бюджету щонайменше до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів. А щодо заходів, які необхідно впровадити  для підтримки населення – це надання державної фінансової допомоги найбільш вразливим верствам населення для зниження соціальної напруги та стимулювання попиту.

В цілому саме таку політику реалізує Уряд.

Також більшість експертів вважають, що поведінка людей та структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не суттєво. Разом з тим, прискоряться процеси діджіталізації, роботизації та використання модальності «віддаленого робочого місця».

За оцінкою експертів значущими ризиками для української економіки є дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів (зовнішні ризики) та значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у ПФУ, інших Фондах державного соціального страхування  (внутрішні ризики).

З повною версією додаткового тематичного випуску Консенсус-прогнозу “Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії” можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2RMntq7

Довідково

Наведений у публікації прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2021 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки Університету “КРОК”, ДП “Держзовнішінформ”, Міжнародного центру перспективних досліджень, Dragon Capital, Інвестиційної банківської компанії ICU, АТ “УКРСИББАНК”, незалежної аналітичної платформи VoxUkraine.

Всі прогнози представлені учасниками опитування є експертними оцінками фахівців, а не офіційними прогнозами установ. Всі узагальнені макропоказники, наведені в консенсус-прогнозі, розраховані як медіана. Звертаємо увагу, що медіанне значення консенсус-прогнозу не є прогнозом Мінекономіки і не є урядовим прогнозом.