Необхідно припинити діяльність ДП “Моррічсервис” з надання адміністративних і супутніх послуг – Іван Ніякий

Своїм баченням подальшого розвитку ДП “Моррічсервіс” поділився один з кандидатів на голову ДП “Адміністрація морського та річкового транспорту України” Іван Ніякий.

“Государственное предприятие “Сервисный центр морского и речного транспорта” (ДП “Морречсервис”) создано Приказом Морской администрации №111 от 30.10.2018 с целью “удовлетворения государственных и общественных потребностей в создании современных условий обслуживания граждан, физических и юридических лиц по вопросам предоставления услуг в сфере морского и речного транспорта”.

Фактически, на сегодняшний день ГП “Морречсервис” узурпировало все полномочия Морской администрации в сфере предоставления административных услуг, таких как оформление паспорта моряка, послужной книжки, квалификационных документов.

Выглядит на практике это следующим образом. Моряк обращается в один из офисов Морречсервис, подает пакет документов, оплачивает стоимость админуслуги и стоимость услуг самого сервисного центра. Затем сотрудник Морречсервиса несет этот пакет документов капитану ближайшего морского порта (к слову сказать, нелегитимному), который далее готовит и оформляет соответствующие сертификаты и передает их обратно в Морречсервис. В определенную сервисным центром дату моряк приходит и забирает готовые документы.

Таким образом, все услуги Морречсервиса сводятся к банальному посредничеству.

Стоимость получения документов через Морречсервис в несколько раз выше, чем напрямую у капитана порта.

В соответствии со ст. 1 ЗУ «Об административных услугах»:
Стаття 1. Визначення термінів
«У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;
2) суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;
3) суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.»

Согласно ст. 9:
«Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг
1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.»
Далее положения статьи 11:
«Стаття 11. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)
1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір).
3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.
5. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо).
6. Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.»

Касательно консультационных услуг, которыми часто прикрываются посредники:
«Стаття 15. Надання супутніх послуг
1. У приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються адміністративні послуги, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.»

Кроме того, ст. 16 Закона предусмотрено функционирование реестра административных услуг, который содержит исчерпывающую информацию обо всех административных услугах. Адрес: https://my.gov.ua

Теперь немного цифр.
В соответствии с информацией из единого реестра админуслуг (https://my.gov.ua/info/service/2982/details?languageId=0), стоимость изготовления паспорта моряка составляет:
«Адміністративний збір: 1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,2 розміру прожиткового мінімуму (420,40 грн.), встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
2) не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети – 0,4 розміру прожиткового мінімуму (840,80 грн.), встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.»

На сайте Морречсервиса (https://morrichservice.marad.gov.ua/…/posvidchennya-osobi-m…) находим следующие расценки:
«Вартість послуги (виготовлення 20 календарних днів) – 1455,40 грн. (без урахування банківських послуг).
Вартість послуги (виготовлення 7 робочих днів) – 2475,80 грн. (без урахування банківських послуг).»

Таким образом, разница в цене составляет от 1035 грн до 1635 грн или около 200 %. И это только паспорт моряка, а есть еще послужные книжки, дипломы, подтверждения…

Очевидно, что деятельность Морречсервиса является незаконной и наносит существенный финансовый ущерб морякам, превращая властные полномочия в супервыгодный бизнес.

Очень часто апологеты Морречсервиса приводят в пример деятельность сервисных центров МВД, но это чистой воды манипуляция, потому что сервисные центры МВД являются территориальными органами МВД и их деятельность полностью отвечает требованиям ЗУ «Об административных услугах», а Морречсервис является государственным коммерческим предприятием, которому законом напрямую запрещено оказывать административные и сопутствующие им услуги.

Помимо административных услуг, Морречсервис прибрал к рукам еще и функции капитанов морских портов. Речь идет об оформлении прихода судна в порт и выхода из порта. Данная функция КТМ возложена на капитанов морских портов и осуществляется бесплатно. Однако Морречсервис изобрел такую услугу, как «організаційно-технічне забезпечення процедури оформлення приходу та виходу судна з морського порту» (https://morrichservice.marad.gov.ua/…/servis-prihodu-ta-vid…). Оказывается она следующим образом. Морской агент подает все необходимые для оформления прихода-отхода документы в Морречсервис, а сотрудники последнего передают их капитану соответствующего порта, который и производит оформление. Опять чисто посреднические услуги, которые стоят судовладельцу 200-300 дол. США за каждый судозаход. Но ведь агент может работать и без посредника, обращаясь напрямую к капитану порта? Нет, не может. В июле 2019 года руководство Морада в устной форме дало указание всем капитанам портов оформлять приход и отход судов исключительно через Морречсервис. С тех пор все агенты вынуждены заключать договоры с Морречсервисом и оплачивать ненужные им услуги. Подробнее – см. видео:
https://www.facebook.com/ivan.niyakiy/videos/2601973246504067/

Что делать? Необходимо немедленно прекратить незаконную деятельность Морречсервиса по оказанию административных и сопутствующих им услуг, а также вернуть функции по оформлению прихода-отхода судов капитанам морских портов. Целесообразно создать в Украине центр административных услуг на морском и речном транспорте, где будут предоставляться все административные услуги в данной сфере. Это потребует внесения изменений в ЗУ «Об административных услугах», Кодекс торгового мореплавания и ряд подзаконных актов.”