Наглядова рада АМПУ погодила концепцію Корпоративної стратегії підприємства до 2025 року

Наглядова рада АМПУ схвалила концепцію Корпоративної стратегії підприємства до 2025 року з урахуванням результатів публічних обговорень з радами морських портів, органами місцевої влади, профільними об’єднаннями та асоціаціями та представниками бізнесу, які відбулися протягом листопада і грудня цього року.

«Проєкт Корпоративної стратегії АМПУ передбачає перехід до більш сучасної моделі управління – «порт-лендлорд», яка буде  адаптована для України з урахуванням інтересів держави, портових міст та бізнесу. Це сприятиме економічному зростанню та ефективному залученню інвестицій в Україну. Також проектом передбачена корпоратизація АМПУ з метою підвищення ефективності управління державними активами та впровадженням найкращих практик корпоративного управління», – зазначив Антон Ященко, голова Комітету зі стратегічного планування та корпоративного управління Наглядової ради ДП «АМПУ».

Серед основних пропозицій та зауважень до концепції Корпоративної стратегії АМПУ, що були враховані у фінальній редакції документу варто відзначити наступні:

  • Акцентовано, що перехід до моделі управління «порт-лендлорд», яка передбачає контроль з боку АМПУ за комплексним розвитком земельних ділянок у межах портових територій, не передбачає зміни існуючих правовідносин у питаннях землекористування та землевласності.
  • У документі наголошується, на посиленні діалогу із портовою спільнотою, як механізму врегулювання проблемних питань та розвитку галузі.
  • Наголошується на доцільності створення корпоративного навчального центру АМПУ, що має забезпечити перекваліфікацію працівників, що в майбутньому можуть вивільнятись, з метою їх залучення до інших видів діяльності на підприємстві та у портовій галузі в цілому.

Деякі інші пропозиції будуть відображені у проекті Плану заходів із реалізації Корпоративної стратегії, формування якого буде завершено вже найближчим часом.

Також в ході публічних обговорень були відзначені питання, що визивають високе занепокоєння портової спільноти, і мають безпосередній вплив на операційну діяльність ДП «АМПУ» та роботу бізнесу, що працює у портах. Серед таких питань, що регулюються на рівні Кабінету міністрів України, або потребують зміни чинного законодавства, було відзначено:

– необхідність оптимізації ставок портових зборів та їх виведення з бази оподаткування як доходу ДП «АМПУ»;

– зниження державного податкового та дивідендного (наразі – 90% від чистого прибутку) тиску на фінансові ресурси портового сектору України на прикладі існуючих у Європейському Союзі практик;

– проблема нецільового використання портових зборів, зокрема для фінансування діяльності Морської пошуково-рятувальної служби (МПРС) та розвитку внутрішніх водних шляхів;

– підвищення ролі місцевих громад в управлінні портами та спрямування частини доходів на розвиток місцевої інфраструктури.

З метою фіналізації Корпоративної стратегії АМПУ на період до 2025 року, наразі розробляється План заходів та перелік ключових індикаторів її виконання. Після схвалення Наглядовою радою, документ буде подано для затвердження в Міністерство інфраструктури.