Затверджено фінансовий план ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» на 2020 рік

Чистий дохід  у 2020 р. планується у розмірі 63115 тис.грн, що  у порівнянні з очікуваним 2019 р. більш на 26,4 %, або на 13190 тис.грн.  

При розрахунку чистого доходу приймався курс 29,8 грн/$.

Чистий прибуток  у 2020 р. планується 2270 тис.грн,  тобто до плану 2019 р. – 173,9 %, до очікуваного за 2019 р. – у 4,2 разів більше.

Собівартість виробництва  планується 51619  тис.грн, темп росту по відношенню до плану 2019 р. 88,0 % за рахунок оптимізації чисельності. До факту 2018 темп росту складає 119,3 у   зв’язку із збільшенням обсягу вантажопереробки.

Платежі до всіх рівнів бюджету ряд. 2200 –  20267 тис.грн, платежі менш за  рівень плану 2019 р.  на 8,7% за рахунок відрахувань від ФОП у зв’язку із зменшенням чисельності. До звіту 2018 –  темп росту 240,9%.

Планом капітальних інвестицій не передбачено будівництво будь яких об’єктів.