Затверджено фінансовий план ДП «Миколаївський морський торговельний порт» на 2020 рік

Доходи

Найменування показника Код рядка Звіт

 2018

(тис. грн)

План2019(тис. грн) Очік.

 2019

(тис. грн)

Проект

плану       2020(тис. грн)

про-

ектплану

2020  до звіту 2018     (%)

про-

ект плану 2020

 до плану 2019               (%)

про-ект плану 2020 до очік.2019          (%)  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 61 167,0 59 247,0 64 710,0 67 897,0 111,0 114,6 104,9  

Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2020 році, складає 21 658,0 тис.грн збільшений проти запланованого на 2019 рік (17 920,0 тис.грн) на 20,9 % або на 3 738,0 тис.грн та більш очікуваного у поточному році (19 542,0 тис.грн)на 2 116,0тис.грн або на 10,8 %. 

Виходячи з курс у гривні до долара США (29,4 грн/$)

Чисельність працівників та заробітна плата 

Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) наДП «ММТП» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТП» в 2020 році  складе близько 55 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).

Виходячи із запланованих витрат на оплату праці (23 591,0 тис.грн) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2020 році складе 35 744 грн.

Платежі до бюджету

У 2020 році заплановано перерахувати податки, збори, обов’язкові платежі до державного та місцевих бюджетів на суму 56 069,0 тис.грн.

Інвестиційна діяльність 

Капітальні інвестиції на 2020 рік заплановано у відповідності до Інвестиційного плану державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» до 2023 року, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 19.04.2019 № 285.

У 2020 році ДП «ММТП» планує проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в  розмірі 6 203,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції будуть виконуватись за власні кошти ДП «ММТП».

Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у
2020 році передбачається:

  • придбання основних  засобів – на  суму 1 575 тис. грн;
  • придбання інших необоротних матеріальних активів – непланується;
  • придбання нематеріальних активів – на суму 228 тис. грн;
  • модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

– на суму 2 500 тис.грн;

  • капітальний ремонт – 1900 тис. грн.