Розроблено проект Правил безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів в морських портах України

ДП «Науково-дослідницький проектно-конструкторський інститут морського флоту України» (ДП «УкрДНІМФ) розробило Правила безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів в морських портах України. Замовником проекту стало ДП «Адміністрація морськихпортів України» (АМПУ). Проект документу повинен пройти громадські обговорення, необхідні процедури погодження та реєстрацію.

Нагальна необхідність розробки нових Правил полягає в тому, що зараз в Україні діють «Правила безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов» (РТМ 31.0038-78), які були впроваджені ще у 1978 роціза часів СРСР. Їх положення є застарілими та потребують вдосконалення з урахуванням вимог національного законодавства. Крім того новий документ це черговий крок реалізації Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту, яка була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.10.2017. План заходів з імплементації актів права ЄС у зазначеній сфері передбачає розробку проекту акту щодо встановлення узгоджених вимог і процедур безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів).

Запропоновані Правила безпечного навантаження і розвантаження навалювальних вантажів в морських портах України встановлюють єдині вимоги до технологічнихпроцесів перевантаження навалювальних вантажів на територіях та акваторіях морських портів України.

Правила передбачають:

— оптимізацію процесів поводження з усіма видами навалювальних вантажів;

— удосконалення систем управління охороною праці, екологічною та техногенною безпекою при перевантаженні всіх видів навалювальних вантажів;

— визначення порядку взаємодії адміністрацій морських портів, підприємств всіх форм власності, що розташовані в морських портах, з питань поводження з навалювальними вантажами з допустимим антропогенним навантаженням на довкілля та запобіганням штрафним санкціям з боку контролюючих органів;

— використання індивідуальних карток навалювальних вантажів.

Також Правила поєднують та враховують вимоги:

— Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня2001 року, що встановлюють гармонізовані вимоги та процедури з безпеки навантаження та розвантаження балкерів;

— глав VI іVII МК СОЛАС з поправками;

— рекомендацій резолюції КБМ ІМО 268 (85) про добровільне прийняття до виконанняв країнах — учасницях МК СОЛАС національних правил щодо безпеки морського перевезення навалювальних вантажів на основіМіжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів, схваленого цією резолюцією;

— Кодексу практики безпечного завантаження та розвантаження навалювальних суден (Кодекс BLU), наведеного у додаткудо Резолюції Асамблеї ІМО A.862(20) від 27 листопада1997 року,у редакції станом на 4 грудня2001 року.

Правила забезпечать підвищення рівня безпеки в портахза допомогою оптимізації процесів поводження з усіма видами навалювальних вантажів з урахуванням вимог сучасного міжнародного законодавства по транспортуванню, зберіганню, перевантаженню в морських портах вантажів всіх класів небезпеки.

Для вступу в силу Правил необхідне затвердження їх Мінінфраструктури та реєстрація у Мінюсті України після погодження зі всіма зацікавленими міністерствами та відомствами, а також громадського обговорення положень Правил.

Прийняття Мінінфраструктури зазначеного нормативного акту стане ще одним кроком на шляху імплементації до національного законодавства положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського водного транспорту.