Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

Проект Плану заходів на 2019–2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року не містить даних щодо точного місця розташування об’єктів інфраструктури, у зв’язку з цим інформації щодо визначення транскордонних наслідків документа державного планування та їх кількісної оцінки недостатньо.

Ймовірний транскордонний негативний вплив усіх видів транспорту на якість повітря та генерація шуму на кордоні України з іншими країнами (Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорська Республіка, Румунія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Білорусь).

Зниження якості води водних шляхів може впливати на сусідні країни (Румунія, Республіка Молдова). Основним транскордонним негативним впливом слід очікувати ймовірне забруднення Чорного моря внаслідок навігації та експлуатації портів. При цьому зачепленими державами можуть стати Румунія і Російська Федерація.

Згідно із статтею 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 № 2354-VIII Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у межах своєї компетенції, зокрема:

1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;

3) забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 14 та 15 цього Закону.

Міністерством екології та природних ресурсів України листом від 08.05.2019 № 5/3-10/4882-19 надано Міністерству інфраструктури України зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Плану заходів, зокрема, у частині невідповідності твердження у розділі 4 Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Плану заходів про доцільність розгляду питань про транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, під час розробки інфраструктурних проектів за видами транспорту вимогам статті 14 «Транскордонні консультації держави походження» Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», якою передбачено подання зачепленій державі копії проекту документа державного планування разом зі звітом про стратегічну екологічну оцінку (або його частиною, що не містить інформації, яка становить державну таємницю).

Тоді як відповідно до пп. 1, 3, 4 статті 14. Транскордонні консультації держави походження Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 № 2354-VIII, транскордонні консультації держави походження проводяться у випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.Якщо орган, зазначений у статті 6 цього Закону, вважає, що виконання документа державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зачепленої держави, або якщо зачеплена держава цього вимагає, орган, зазначений у статті 6 цього Закону, подає зачепленій державі копію проекту документа державного планування разом із звітом про стратегічну екологічну оцінку (або його частину, що не містить інформації, яка становить державну таємницю) та визначає строк, протягом якого зачеплена держава має повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк не може становити менш як 30 днів з дня інформування зачепленої держави. Про необхідність проведення транскордонних консультацій замовник повідомляється письмово. Документ державного планування не затверджується (не приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.

Згідно із статтею 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки вищезгаданого Закону Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у межах своєї компетенції, зокрема,

1) надає зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування загальнодержавного рівня;

3) забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 14 та 15 цього Закону.

Таким чином, оскільки Україна ратифікувала Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенцію Еспо) і Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Київський протокол), повинна бути виконана відповідна процедура відповідно до Конвенції / протоколу, яку рекомендується здійснити під час розроблення конкретних інфраструктурних проектів за видами транспорту.

Детально ознайомитись з документом та подати свої пропозиції можна за посиланням (https://mtu.gov.ua/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%95%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_2019-2021%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20docx.docx). 

Ваші пропозиції приймаються протягом 15 днів на сайті Міністерства Інфраструктури