Оцінка наказу МІУ «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден»

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 03.12.2013 № 965 «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден».

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснювались з 11.02.2019 по 11.03.2019.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дохід від надання послуг із забезпечення лоцманського проведення суден у 2016 році склав 734,9 млн грн, за 2017 рік – 809,9 млн грн; за 2018 рік – 832,2 млн грн.

Кількість оброблених суден у розрізі морських портів України у 2016, 2017, 2018 роках (Таблиця 1).

  Таблиця 1
  Кількість оброблених суден у розрізі морських портів України у 2016, 2017, 2018
         

зп
Назва морського порту Кількість оброблених
суден, од.
2016 2017 2018
Всього по всім морським портам 13228 12 024 11 654
1 Бердянський морський порт 648 339 229
2 Білгород-Дністровський морський порт 224 132 85
3 Ізмаїльський морський порт 4014 3 646 3 900
4 Морський порт Чорноморськ 1478 1 542 1 424
5 Маріупольський морський порт 700 532 490
6 Миколаївський морський порт 1819 1 732 1 726
7 Одеський морський порт 1673 1 547 1 313
8 Ренійський морський порт 590 597 539
9 Скадовський морський порт 23 23 7
10 Спеціалізований морський порт Ольвія 184 231 168
11 Морський порт “Усть-Дунайськ” 47 73 73
12 Херсонський морський порт 787 662 715
13 Морський порт “Южний” 1041 968 985

Показники бюджетних відрахувань державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») та державної установи «Держгідрографія» (далі – ДУ «Держгідрографія») (Таблиця 2).

      Таблиця 2
Платежі ДП “АМПУ” та ДУ “Держгідрографія” на користь держави  у 2016-2018 роках, тис. грн
  2016 рік 2017 рік 2018 рік
ДП “АМПУ” 4 659 887,00 4 779 509,60 3 892 815,00
ДУ “Держгідрографія” 136 728,00 126 623,60 51 520,30

Проблемним питанням, що потребує уточнення, є визначення групи Б з метою виключення різних тлумачень при справлянні послуг за забезпечення лоцманського проведення суден із суден-поромів. Існуюча редакція визначення ознак суден, що віднесені до групи Б, має різні тлумачення, що викликає суттєві протиріччя між учасниками процесу транспортування вантажів та пасажирів у поромному сполученні, через що, наприклад, судновласник «Пароходство БМФ» АД (Республіка Болгарія) звернувся до суду, інформує про можливість скорочення заходів суден-поромів до морського порту Чорноморськ. Як наслідок, віднесення суден-поромів до групи А при справлянні послуг із забезпечення лоцманського проведення суден за Наказом № 965 мало наслідком скорочення суднозаходів: у 2017 році судна-пороми «Пароходство БМФ» АД (Республіка Болгарія) здійснили 63 суднозаходи у морський порт Чорноморськ, а у 2018 – 45 суднозаходів.

Крім того, Рішенням Господарського суду Одеської області від 04 червня 2018 на виконання постанови Верховного Суду від 18 грудня 2018 у справі № 916/112/18 визнано протиправними дії ДП «АМПУ» щодо формування та виставлення рахунків для суден-поромів «Geroite na Odessa», «Geroite na Sevastopol» із розрахунку їх належності до групи А;

відсутність у Наказі № 965 положень, що відокремлюють буксири, що здійснюють послуги із ескортування та міжпортового буксирування від буксирів, які працюють у складі потового флоту у межах акваторій морських портів. Наслідком є судовий процес, пов’язаний із віднесенням таких буксирів до групи А або групи Е при справлянні плат. Відповідні пропозиції щодо внесення змін про визначення понять були надані ДП «АМПУ»; додатково будуть надані пропозиції щодо уточнення визначень ознак груп для буксирів, які виконують різні операції у межах акваторій морських портів та поза ними.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що впровадження нормативно-правового акта дало змогу вирішити питання щодо комплексного врегулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням лоцманського проведення суден, а отже, регуляторний акт досягає поставленої мети. Проблемні питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін до Наказу № 965.