Оцінка результативності наказу МІУ «Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден»

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 03.12.2013 № 966 «Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден».

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснювались з 11.02.2019 по 11.03.2019.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Дохід від послуги із забезпечення регулювання руху суден за 2016 рік склав 248,4 млн грн, за 2017 рік – 267,2 млн грн, за 2018 рік –  271,1 млн грн.

Кількість оброблених суден у розрізі морських портів України у 2016, 2017, 2018 роках (Таблиця 1).

Показники бюджетних відрахувань державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ») та державної установи «Держгідрографія» (далі – ДУ «Держгідрографія») (Таблиця 2).

      Таблиця 2
Платежі ДП “АМПУ” та ДУ “Держгідрографія” на користь держави  у 2016-2018 роках, тис. грн
  2016 рік 2017 рік 2018 рік
ДП “АМПУ” 4 659 887,00 4 779 509,60 3 892 815,00
ДУ “Держгідрографія” 136 728,00 126 623,60 51 520,30

Проблемними питаннями, що виникли у зв’язку із дією Наказу № 966 є:

уточнення визначення групи Б з метою виключення різних тлумачень при справлянні послуг за забезпечення лоцманського проведення суден із суден-поромів. Існуюча редакція визначення ознак суден, що віднесені до групи Б, має різні тлумачення, що викликає суттєві протиріччя між учасниками процесу транспортування вантажів та пасажирів у поромному сполученні, через що, наприклад, судновласник «Пароходство БМФ» АД (Республіка Болгарія) звернувся до суду, інформує про можливість скорочення заходів суден-поромів до морського порту Чорноморськ. Як наслідок, віднесення суден-поромів до групи А при справлянні послуг із забезпечення лоцманського проведення суден за Наказом № 965 мало наслідком скорочення суднозаходів: у 2017 році судна-пороми «Пароходство БМФ» АД (Республіка Болгарія) здійснили 63 суднозаходи у морський порт Чорноморськ, а у 2018 – 45 суднозаходів.

Крім того, Рішенням Господарського суду Одеської області від 04 червня 2018 на виконання постанови Верховного Суду від 18 грудня 2018 у справі № 916/112/18 визнано протиправними дії ДП «АМПУ» щодо формування та виставлення рахунків для суден-поромів «Geroite na Odessa», «Geroite na Sevastopol» із розрахунку їх належності до групи А;

відсутність у Наказі № 966 положень, що відокремлюють буксири, що здійснюють послуги із ескортування та міжпортового буксирування від буксирів, які працюють у складі потового флоту у межах акваторій морських портів. Наслідком є судовий процес, пов’язаний із віднесенням таких буксирів до групи А або групи Е при справлянні плат.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що впровадження нормативно-правового акта дало змогу вирішити питання щодо комплексного врегулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням регулювання руху суден, а отже, регуляторний акт досягає поставленої мети. Проблемні питання будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін до Наказу № 966.