У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Кодекс України з процедур банкрутства

Побачив світ черговий номер збірника нормативно-правових актів парламентського видавництва.

У №19 опубліковано «Кодекс України з процедур банкрутства».

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс складається із чотирьох книг:

Книга перша. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА – визначає: терміни, що використовуються у Кодексі; законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство; повноваження і порядок діяльності державного органу з питань банкрутства; заходи щодо запобігання банкрутству боржника – юридичної особи та позасудові процедури; порядок санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; судові процедури, які застосовуються щодо боржника; порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник;юрисдикцію, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство; порядок оскарження судових рішень у процедурі банкрутства.

Книга друга. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ – визначає діяльність арбітражного керуючого: вимоги до нього, права та обов’язки, незалежність, порядок відбору та призначення, відповідальність та контроль за діяльністю, порядок припинення діяльності тощо. Також у даній книзі прописуються: порядок створення, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Книга третя. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – визначає підстави та порядок відкриття провадження у справі про банкрутство, забезпечення вимог кредиторів, визнання недійсними правочинів боржника, правонаступництво. Окремі розділи даної Книги присвячено розпорядженню майном боржника, порядку санації боржника; ліквідаційній процедурі, продажу майна в провадженні у справі про банкрутство, порядку закриття провадження у справі про банкрутство та провадженням у справах про банкрутство, пов’язаних  з іноземною процедурою банкрутства.

Книга четверта. ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. Загальні положення цієї Книги визначають діяльність арбітражного керуючого у справах про неплатоспроможність фізичної особи та підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Четверта Книга також містить розділи щодо: відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; реструктуризацію боргів боржника; визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника; наслідків закриття провадження у справі про банкрутство; провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій фізичних осіб.

У ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕННЯХ Кодексу України з процедур банкрутства вказано наступне: з дня введення в дію цього Кодексу визнаються такими, що втратили чинність Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” і Постанова Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про банкрутство“. Закон України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” втрачає чинність через один рік з дня введення в дію цього Кодексу.

У зв’язку із прийняттям Кодексу, також вносяться зміни до ряду законодавчих актів України.

Кодекс набув чинності 18 жовтня 2018 року і вводиться в дію 21 жовтня 2019 року.

Довідково: Бюлетень «Відомості Верховної Ради України» видається відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».