Затверджено фінансовий план ДП «Миколаївський морський торговельний порт» на 2019 рік, доходи мають зрости на 4,8 млн.грн.

Документ опубліковано сьогодні на сайті Міністерства Інфраструктури

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності ДП «ММТП» у 2018 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.
При формуванні фінансового плану ДП «ММТП» на 2019 рік враховані «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» ухвалений Урядом 31 травня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України.

Доходи ДП «ММТП» формуються в основному від оренди державного майна (близько 70% в загальному обсязі чистого доходу), користування сервітутом, зберігання майна, вантажів, технагляд за перевантажувальною технікою та інші послуги. Загальний розмір доходів ДП «ММТП» на 2019 рік запланований в обсязі 74 900,0 тис. грн., що на 6,9 % або на 4 869,0 тис. грн. більш запланованого показника на 2018 рік (70 031,0 тис. грн.), та більш очікуваного у 2018 році (74 569,0 тис. грн.) на 331,0 тис. грн.

Загальні операційні витрати підприємства в 2019 році передбачаються в сумі 49 230,0 тис.грн., збільшені проти запланованих на 2018 рік (44 762,0 тис.грн.) на 4 468,0 тис.грн., 10 або на 10,0 %, та проти очікуваних у поточному році (47 500,0 тис.грн.) на 1 730,0 тис.грн., або на 3,6 %.

Розподіл чистого прибутку, який залишиться в розпорядженні ДП «ММТП» в 2019 році після сплати обов’язкових платежів, здійснюється наступним чином:
– на розвиток виробництва – 2 980,0 тис.грн.;
– на фонд матеріального заохочення – 1 500,0 тис.грн. (за наявністю фінансових ресурсів та виконання плану чистого прибутку) спрямовується на винагороду працівникам підприємства відповідно до колективного договору.
Чистий прибуток, який ДП «ММТП» планує отримати в 2019 році, складає 17 920,0 тис.грн. збільшений проти запланованого на 2018 рік (17 431,0 тис.грн.) на 2,8 % або на 489,0 тис.грн. та більш очікуваного у поточному році (17 706,0 тис.грн.) на 214,0 тис.грн., або на 1,2 %.
Чисельність працівників та заробітна плата Мінімальний розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) на ДП «ММТП» відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.
Середньооблікова чисельність усіх працівників ДП «ММТП» в 2019 році складе близько 68 осіб (у тому числі працюючі за цивільно-правовими договорами та сумісники).
Виходячи з запланованих витрат на оплату праці (19 388,0 тис.грн.) середньомісячна зарплата працівників підприємства (у переважній більшості керівний склад) в 2019 році складе 23 760 грн.
Платежі до державного бюджету України, місцевого бюджету та єдиний соціальний внесок Сплату податків та зборів ДП «ММТП» проводить вчасно та у відповідності з чинним законодавством України.
У 2019 році заплановано перерахувати податки, збори, обов’язкові платежі до державного та місцевого бюджету на суму 46 230,0 тис.грн.

Планується проведення капітальних вкладень у розвиток інфраструктури підприємства в розмірі 4 238,0 тис.грн.
Капітальні інвестиції будуть виконуватись за рахунок амортизації. Основними напрямками капітальних вкладень в інфраструктуру підприємства у 2019 році передбачається:
– придбання основних засобів – на суму 670 тис.грн.
– придбання інших необоротних матеріальних активів – 68 тис.грн.
– придбання нематеріальних активів – 400 тис.грн.
– модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
– на суму 3 100 тис.грн