Держгідрографія у повному обсязі виконала камеральну обробку матеріалів гідрографічних досліджень

Державна установа «Держгідрографія» у повному обсязі виконала камеральну оброку матеріалів гідрографічних та топографо-геодезичних досліджень, що проводилися у 2018 році. Аналітичний звіт підготовлено за результатами комплексних робіт на прибережній акваторії північно-західної частини Чорного та Азовського морів, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, річок Дунай та Дніпро. Матеріали гідрографічних зйомок передані до філії установи «Укрморкартографія» і будуть використані при перевиданні навігаційних карт відповідно до вимог Міжнародної гідрографічної організації.

Матеріали виконаних гідрографічних і топографо-геодезичних робіт з інформацією про характер рельєфу дна, стан глибин та берегової лінії передані до картографічного виробництва для наступного аналізу та використання для коректури морських та річкових навігаційних карт (електронних та паперових) та посібників для плавання.

«Держгідрографія у повному обсязі виконує свої зобов’язання щодо гідрографічних зйомок морів та внутрішніх водних шляхів. Наші фахівці виконують цю роботу відповідно до вимог Міжнародної гідрографічної організації, а саме підготовку, видання та підтримання на рівні сучасності морських та річкових навігаційних карт і посібників для плавання та своєчасне доведення інформації про зміни навігаційних умов плавання до відома судноводіїв»,- каже в.о. начальника ДУ «Держгідрографія» Олександр Щипцов.