Звернення Президента Асоціації портів України «УКРПОРТ» Крука Ю.Б. до Президента України

Вельмишановний пане Президенте!
Морська спільнота України вельми вдячна Вам за участь в засіданні, присвяченому розвитку морегосподарського комплексу України, яке відбулося 12 лютого в м. Ізмаїлі.
Ця зустріч яскраво висвітила Ваше знання та розуміння головних проблем та перешкод, які необхідні негайно вирішити та усунути в напрямку розвитку морегосподарського комплексу України в частині зниження податкового тиску на морські підприємства, упорядкування портових зборів та приведення їх до рівня конкуруючих портів сусідніх держав, підготовка кадрів, тощо.
Вирішення цих питань можливо за рахунок не підвищення, як пропонується Мінфіном, дивідендів до 90%, а їх зниження до рівня 30-50%, що створить передумови зменшення портових зборів і приведе до залучення додаткових вантажопотоків, в першу чергу транзитних вантажів, відповідного росту відрахувань до Державного бюджету за рахунок використання цього механізму стимулювання економічного росту.
Асоціації портів України «Укрпорт» неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України з цього питання, але, на превеликий жаль, воно досі не вирішено.
Вважаємо, що Ваша принципова позиція з цього приводу, спрямована на розвиток портового господарства, який забезпечує 40% зовнішньоторговельного обороту, буде позитивно вирішена.
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 1095 була створена Державна служба морського і річкового транспорту України (Морська Адміністрація України), яка є Центральним органом виконавчої влади, і реалізує державну політику на морському та річковому транспорті, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також безпеки на морському та річковому транспорті.
Морська Адміністрація України відповідає від імені Держави за виконання вимог міжнародних морських конвенцій, до яких приєдналась Україна. Україна у 1994 році приєдналась до Міжнародної морської організації, яка об’єднує 177 держав світу, що передбачає тісну співпрацю з цією спеціалізованою установою – Організація Об’єднаних націй.
З метою фінансового забезпечення зовнішньої політичної діяльності та утриманні Морської Адміністрації країни ще у 1994 році при формуванні системи портових зборів був утворений адміністративний збір, який мав цільове призначення – здійснення цієї діяльності.
На превеликий жаль, сьогодні усі кошти адміністративного збору перераховуються до Державного бюджету, що лишає Морську Адміністрацію України можливості виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі в зв’язку з браком коштів.
Таке перерахування адміністративного збору до Державного бюджету є фактичним оподаткуванням іноземних суден в портах України, тобто подвійним податком, що неприпустимо та може привести до непередбачених наслідків.
Виходячи з викладеного та керуючись результатами зустрічі в м. Ізмаїлі, просимо Вас, шановний Петре Олексійовичу, надати відповідні доручення Кабінету Міністрів України щодо вирішення цих питань, а саме:
– зниження податкового тиску на підприємства морегосподарського комплексу країни;
– повернути кошти портового адміністративного збору та спрямовувати їх на утримання Морської Адміністрації України.
Сподіваємось ці питання будуть позитивно вирішені, що підтвердить незворотність Європейського шляху України.

З повагою, 
Президент Асоціації
портів України «УКРПОРТ», 
Народний депутат України Ю.Б.Крук
1994-2014 рр.