2017-09-11 09:55:42

Проект закону також дозволяє орендарю виступати ініціатором державно-приватного партнерства в формі концесії.Степан Кубів, Перший віце-прем’єр міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України,  днями презентував новий проект Закону України “Про концесії”, який Мінекономрозвитку розробило разом з ЄБРР та міжнародними консультантами.
Новий законопроект "Про концесії" передбачає механізм трансформації оренди в концесію який раніше не використовувався. Про це йдеться в матеріалах Мінекономрозвитку і торгівлі, розданих в ході презентації зазначеного законопроекту в Києві в п’ятницю, 8 вересня, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з ними, документ також дозволяє орендарю виступати ініціатором державно-приватного партнерства в формі концесії.
Умовами застосування такого механізму є: відповідність орендаря вимогам закону до концесіонеру; термін концесійного договору не повинен перевищувати термін договору оренди; орендар повинен виконувати зобов’язання згідно з договором; в договорі оренди повинні бути зобов’язання про поліпшення орендованого майна. Висновок і виконання договору концесії не повинно призводити до зменшення обсягу інвестицій концесіонера, порівняно з договором оренди.
Згідно із законопроектом, терміни концесії визначаються з урахуванням строків експлуатації об’єкта концесії та термінів його амортизації; термінів, необхідних концесіонеру для відшкодування його інвестицій та отримання встановленого рівня прибутку; терміну, необхідного для досягнення цілей і завдань концесії. Термін концесії може становити від трьох до 50 років.
Ініціаторами концесії можуть виступати держава, органи місцевого самоврядування, юридичні особи приватного права. Можливими видами платежів за договорами концесії можуть бути: плата концесіонеру від користувачів; плата концесіонера на користь концесієдавця; концесієдавця на користь концесіонера.
Крім того, передбачається державна підтримка концесійних проектів, але вона не повинна покривати в повному обсязі ризик попиту і / або пропозиції і перевищувати інвестиції концесіонера.
Ще одним нововведенням документа є можливість заміни концесіонера. Її можуть ініціювати концесієдавець або кредитор в разі, якщо концесіонер не виконує свої зобов’язання за договором. Кредитори можуть скористатися правом вступу в концесійний договір і заміни концесіонера. Концесієдавець або кредитори мають право тимчасово прийняти на себе зобов’язання концесіонера за договором. Новий же концесіонер повинен відповідати всім кваліфікаційним вимогам і вимогам, яким відповідав попередній.
Сам договір концесії повинен передбачати зобов’язання концесієдавця компенсувати концесіонеру частина внесених ним інвестицій, яку останній не може заповнити внаслідок встановлення держрегуляторами тарифів нижче, ніж було передбачено в договорі. Якщо такого пункту в договорі немає, то він повинен передбачати право концесіонера відмовитися від договору або призупинити виконання інвестзобов’язань до затвердження тарифів відповідно до договору, або ж має бути встановлено право концесіонера ініціювати внесення змін до договору.
Крім іншого, зазначений законопроект передбачає два способи визначення концесіонера. Перший – концесійний конкурс з попереднім відбором претендентів, подачею пропозицій, їх оцінкою і переговорів з переможцем. Другий – прямі переговори за рішенням Кабміну. Такий метод можна застосовувати в разі необхідності забезпечення національної безпеки і оборони; можливості виконання робіт тільки однією особою (ноу-хау, авторські права і т.д.); за результатами аналізу пропозиції орендаря майна.
При процедурі конкурсу конкурсну комісію пропонується формувати двома способами: Кабміном в разі, якщо вартість держмайна перевищує 1 млрд гривень, а очікувані обсяги інвестицій перевищують 50 млн євро; органом управління об’єктом концесії для всіх інших проектів.
Серед критеріїв оцінки конкурсних пропозицій: технічні характеристики проекту; дотримання еко-стандартів; якість робіт; обсяг держпідтримки; NPV всіх грошових потоків протягом терміну концесії.
Нововведенням документа також є можливість концесієдавця щодо залучення радників для розробки техніко-економічного обґрунтування проектів, підготовки конкурсної документації, пошуку інвесторів.
Положення концесійного договору можуть бути переглянуті в разі зміни законодавства або прийняття держорганами рішень, які змінюють умови здійснення концесійних проектів.