Українські мореплавці складатимуть іспити по-новому

2017-04-03 12:20:44

З 1 квітня вводиться новий Порядок проведення іспитів для моряків в державних кваліфікаційних комісіяхЗ 1 квітня Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків вводиться новий Порядок проведення іспитів в державних кваліфікаційних комісіях.
Відповідно до зазначеного Порядку підтвердження кваліфікації моряків буде складатися з таких етапів:
– прийом, реєстрація та перевірка на справжність наданих моряком документів через Автоматизовану систему перевірки документів моряків, формування особової справи моряка секретарем Державної кваліфікаційної комісії (далі – ДКК);
– прийняття рішення головою ДКК відповідного напряму про допуск до іспитів на підставі аналізу наданих моряком документів;
– іспит (тестування і усне опитування або співбесіда);
– складання та підписання протоколу;
– видача протоколу засідання ДКК моряку.
Таким чином, замість письмового іспиту передбачається проведення комп’ютерного тестування з використанням Автоматизованої системи тестування «МОРТЕСТ».
У разі якщо кількість правильних відповідей тестованого під час проведення тестування становить 80 і більше відсотків, перевірка теоретичних знань і практичних навичок моряка здійснюється шляхом співбесіди в ДКК без отримання ним додаткових питань.
Якщо кількість правильних відповідей тестованого становить від 60 до 79 відсотків, перевірка теоретичних знань і практичних навичок моряка здійснюється шляхом проходження ним усного опитування в ДКК.
У разі якщо моряк показав незадовільний рівень компетентності під час проходження тестування (кількість правильних відповідей моряка становить менше 60 відсотків), іспит вважається не складеним, а повторне тестування може бути пройдено ним на загальних умовах.
Усне опитування осіб проходить у формі діалогу між членами ДКК і особою, що складає іспит, і передбачає відповіді на питання за темами, які записані у відомості перевірки компетентності.
за матеріалами mtelegraph