Независимые морские профсоюзы требуют от Винского пересмотреть Отраслевое соглашение

Текст обращения, разосланный
пресс-службой НМТП добавляем ниже.

Оригиналом документа МБНУ не обладает.

 

                                                                    
Міністру транспорту та зв’язку України

                                                                                
 Вінському Й.В.

З В Е Р Н Е Н Н Я

Шановний Йосипе Вікентійовичу!

  

Дійсна Галузева угода на
2006-2008 роки (далі – Галузева угода), укладена 01.01.2006р. (діє до січня
2010р.) між Міністерством транспорту та зв’язку України і Профспілкою
робітників морського транспорту України в сучасних умовах розвитку економіки
морегосподарського комплексу не відповідає реформам, які відбулися в
законодавстві стосовно морської галузі з наступних підстав:

По-перше, 20.05.2008р. Указом
Президента України № 463/2008 було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України „Про заходи щодо забезпечення розвитку України як
морської держави”, а 16.07.2008р. розпорядженням Кабінету Міністрів України №
1051-р схвалено Стратегію морських портів України на період до 2015 року (далі
– Стратегія). Одним із основних напрямів Стратегії є проведення структурних
перетворень, спрямованих на модернізацію системи управління в галузі
торговельного мореплавства шляхом реформування системи управління морськими
торговельними портами, що передбачає створення на їх базі державних і морських
адміністрацій портів, а також значного залучення приватного капіталу через
договірні відносини, тобто в портах виникають недержавні форми господарювання,
що не враховується положеннями зазначеної угоди.

По-друге, Галузева угода не
підписана стороною роботодавців, а також всупереч положенням ст. 8 Закону
України „Про колективні договори і угоди” у зазначеній угоді взагалі відсутній
розділ „Трудові відносини”.

По-третє, положеннями Галузевої
угоди не визначені особливості оплати праці, перелік та розміри доплат і
надбавок деяких категорій працівників (наприклад, залізничників), тобто
зазначена угода повно не відображає на даному етапі трудові та
соціально-економічні інтереси всіх працівників морської галузі.

Отже, задля збереження
стабільності роботи підприємств морської галузі, в тому числі нових форм
господарювання та попередження виникнення перешкод в процесі реформування
портів, виникла гостра необхідність привести у відповідність сучасним потребам
трудових колективів та роботодавців Галузеву угоду шляхом внесення змін та
доповнень.

Пунктом 1.8. Галузевої Угоди
передбачено, що зміни та доповнення до Угоди вносяться в разі потреби за згодою
Сторін.

Тому ми наполягаємо, керуючись
стст. 10, 14 Закону України „Про колективні договори та угоди”, ініціювати з
боку Міністерства транспорту та зв’язку України переговорний процес щодо
внесення змін та доповнень до діючої Галузевої угоди за участю в робочій
комісії представників:

Міністерства
транспорту та зв’язку України,

об’єднань
роботодавців або їх спільного представницького органу, що здійснюють
господарську діяльність на територіях портів;

спільного
представницького органу профспілок, котрі працюють в морській галузі,
формування якого передбачено ст. 4 Закону України „Про колективні договори та угоди”.

    

З повагою,

 

Голова Федерації морських

профспілок України                         
_______________________________ М.М. Барський

 

Голова профспілкової

організації МТП „Южний”              _______________________________
Р.А. Герасименко

 

Голова профспілки робітників

морського транспорту

МТП Іллічівськ                                 
_______________________________ С.О. Бризгалов

 

Голова профспілки працівників

морського транспорту

Миколаївського МТП                       _______________________________
П.П. Прокопенко

 

Голова профспілки робітників

морського транспорту

СМП Октябрьск                                
_______________________________ М.В. Черниченко

 

Голова Української профспілки

працівників транспорту та докерів
_______________________________ В.П. Цуркан

 

 

Голова Профспілки працівників

водного господарства України         _______________________________ В.М.
Каминський

 

Голова Керченської профспілки

працівників торговельного та

риболовецького флоту                       _______________________________
Б.Б. Вейшторг

Сегодня в ГП НМТП состоялась встреча председателей профсоюзов рабочих разных предприятий морского транспорта Украины. После обсуждения, профсоюзные лидеры утвердили Обращение к министру транспорта Украины.

Текст обращения, разосланный
пресс-службой НМТП добавляем ниже.

Оригиналом документа МБНУ не обладает.

 

                                                                    
Міністру транспорту та зв’язку України

                                                                                
 Вінському Й.В.

З В Е Р Н Е Н Н Я

Шановний Йосипе Вікентійовичу!

  

Дійсна Галузева угода на
2006-2008 роки (далі – Галузева угода), укладена 01.01.2006р. (діє до січня
2010р.) між Міністерством транспорту та зв’язку України і Профспілкою
робітників морського транспорту України в сучасних умовах розвитку економіки
морегосподарського комплексу не відповідає реформам, які відбулися в
законодавстві стосовно морської галузі з наступних підстав:

По-перше, 20.05.2008р. Указом
Президента України № 463/2008 було введено в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони України „Про заходи щодо забезпечення розвитку України як
морської держави”, а 16.07.2008р. розпорядженням Кабінету Міністрів України №
1051-р схвалено Стратегію морських портів України на період до 2015 року (далі
– Стратегія). Одним із основних напрямів Стратегії є проведення структурних
перетворень, спрямованих на модернізацію системи управління в галузі
торговельного мореплавства шляхом реформування системи управління морськими
торговельними портами, що передбачає створення на їх базі державних і морських
адміністрацій портів, а також значного залучення приватного капіталу через
договірні відносини, тобто в портах виникають недержавні форми господарювання,
що не враховується положеннями зазначеної угоди.

По-друге, Галузева угода не
підписана стороною роботодавців, а також всупереч положенням ст. 8 Закону
України „Про колективні договори і угоди” у зазначеній угоді взагалі відсутній
розділ „Трудові відносини”.

По-третє, положеннями Галузевої
угоди не визначені особливості оплати праці, перелік та розміри доплат і
надбавок деяких категорій працівників (наприклад, залізничників), тобто
зазначена угода повно не відображає на даному етапі трудові та
соціально-економічні інтереси всіх працівників морської галузі.

Отже, задля збереження
стабільності роботи підприємств морської галузі, в тому числі нових форм
господарювання та попередження виникнення перешкод в процесі реформування
портів, виникла гостра необхідність привести у відповідність сучасним потребам
трудових колективів та роботодавців Галузеву угоду шляхом внесення змін та
доповнень.

Пунктом 1.8. Галузевої Угоди
передбачено, що зміни та доповнення до Угоди вносяться в разі потреби за згодою
Сторін.

Тому ми наполягаємо, керуючись
стст. 10, 14 Закону України „Про колективні договори та угоди”, ініціювати з
боку Міністерства транспорту та зв’язку України переговорний процес щодо
внесення змін та доповнень до діючої Галузевої угоди за участю в робочій
комісії представників:

Міністерства
транспорту та зв’язку України,

об’єднань
роботодавців або їх спільного представницького органу, що здійснюють
господарську діяльність на територіях портів;

спільного
представницького органу профспілок, котрі працюють в морській галузі,
формування якого передбачено ст. 4 Закону України „Про колективні договори та угоди”.

    

З повагою,

 

Голова Федерації морських

профспілок України                         
_______________________________ М.М. Барський

 

Голова профспілкової

організації МТП „Южний”              _______________________________
Р.А. Герасименко

 

Голова профспілки робітників

морського транспорту

МТП Іллічівськ                                 
_______________________________ С.О. Бризгалов

 

Голова профспілки працівників

морського транспорту

Миколаївського МТП                       _______________________________
П.П. Прокопенко

 

Голова профспілки робітників

морського транспорту

СМП Октябрьск                                
_______________________________ М.В. Черниченко

 

Голова Української профспілки

працівників транспорту та докерів
_______________________________ В.П. Цуркан

 

 

Голова Профспілки працівників

водного господарства України         _______________________________ В.М.
Каминський

 

Голова Керченської профспілки

працівників торговельного та

риболовецького флоту                       _______________________________
Б.Б. Вейшторг