Довіреність, що видана моряку іноземною державою потребує перекладу на українську мову. Чи є необхідність проставляти на ній апостиль або здійснювати процедуру легалізації?

За посиланням (https://bit.ly/3rgY0tK) можна знайти перелік країн-учасниць Гаазької конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Країни, в яких моряк оформив довіреність для отримання кваліфікаційних документів: Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Північна Македонія, Монголія, Польща, Румунія, Сербія, Таджикистан, Угорщина, Узбекистан, Чехія та Грузія – довіреності, що видані в даних країнах, підлягають перекладу на українську мову, при цьому апостиль проставляти НЕ ТРЕБА; довіреності, що видані в країнах зі списку за посиланням (https://bit.ly/3rgY0tK) (ЗА ВИНЯТКОМ Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Північної Македонії, Монголії, Польщі, Румунії, Сербії, Таджикистану, Угорщини, Узбекистану, Чехії та Грузії*) підлягають перекладу на українську мову та з ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПРОСТАВЛЯННЯМ АПОСТИЛЯ; довіреності, що видані в країнах, які відсутні в списку за посиланням (https://bit.ly/3rgY0tK) – мають бути ЛЕГАЛІЗОВАНІ відповідно до законодавства країни, в якій видані з подальшим перекладом на українську мову. Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав-учасниць Гаазької Конвенції. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ. *Грузія: Не поширюється на Автономну Республіку Абхазії та колишню Автономну область Південної Осетії. **Конвенція не застосовується у відносинах між Україною та Косово. Апостиль на документах для використання на території Косово не проставляється. повідомляє Морська Адміністрація