Частка видобувних галузей у загальному обсязі експорту України в 2020 зросла до 6% – звіт ІПВГ

Багатостороння група з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях схвалила звіт ІПВГ за 2020 рік.

Участь у засіданні групи взяла заступник Міністра енергетики Юлія Підкоморна.

«Це важливий документ. Цього року було реалізовано ряд заходів щодо успішного впровадження ІПВГ в Україні та удосконалення процесу звітування», – сказала заступниця міністра.

Вона наголосила, що цього року налагодився діалог із зацікавленими сторонами у видобувних регіонах. Зокрема, на Львівщині завершується робота із створення обласної багатосторонньої групи зацікавлених осіб. Також до кінця грудня заплановано провести онлайн заходи стосовно пошуку балансу інтересів місцевих громад, влади і компаній видобувних галузей у Харківській і Полтавській областях.

Крім того було прийнято у першому і підготовлено до другого читання законопроект 3790, метою якого є приведення законодавства відповідно до вимог Стандарту ІПВГ.

Звіт ІПВГ за 2020 рік висвітлює підсумки діяльності 9 видобувних галузей України (видобування нафти та газу, кам’яного вугілля, руд заліза, титану, марганцю, глин вогнетривких, глин тугоплавких, піску кварцового, каміння будівельного) та галузі транспортування нафти та природного газу.

Так, частка видобувних галузей в загальному обсязі експорту України у звітному періоді збільшилась і склала 5,96% (в 2019 році – 3,42%), що здебільшого було зумовлено зростанням вартості експортованого обсягу неагломерованих руд заліза. Частка платежів підзвітних видобувних галузей у всіх податкових і неподаткових надходженнях на користь держави у звітному році становила 11,21% (186 658 453,51 тис. грн). Найбільший обсяг платежів на користь держави було здійснено галуззю видобування нафти та природного газу (149 339 058,93 тис. грн).

Внесок видобувних галузей у капітальні інвестиції України склав 10,66% їх загального обсягу в 2020 році, або 44 755,57 млн грн. Значні обсяги капітальних інвестицій було здійснено галузями видобування руд заліза та природного газу, які сумарно становили 76,83% капітальних інвестицій підзвітних видобувних галузей у 2020 році. Згідно з даними Держстату, у 2020 році у видобувних галузях було зайнято 2,54% середньооблікової кількості штатних працівників України: 186,4 тис. осіб, серед яких 74,68% – чоловіки та 25,32% – жінки.

За 2020 рік відбулося 5 засідань Багатосторонньої групи ІПВГ, було запущено тестову версію Електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ в Україні на веб-сайті https://eiti.gov.ua/. Верифікація наданих даних на онлайн платформі відбувається за допомогою електронно-цифрового підпису.

Україна приєдналася до ІПВГ у 2013 році. ІПВГ – це міжнародний стандарт, який передбачає розкриття інформації про стан справ у видобувному секторі країни та має на меті забезпечити прозорість в управлінні природними ресурсами країни.