Морська Адміністрація пропонує навчально-тренажерним закладам присвоювати власні номери свідоцтвам

Морська Адміністрація направила лист до навчально-тренажерних закладів, в якому пропонує присвоювати власні реєстраційні номери свідоцтвам, які видаються навчально-тренажерними закладами, що займаються підготовкою моряків, забезпечивши при цьому належне ведення обліку виданих та присвоєних номерів свідоцтв.

“Про кількість виданих та присвоєних номерів свідоцтв просимо щотижня інформувати Морську адміністрацію та Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків на електронну пошту: certificates@marad.gov.ua.

Присвоєння номерів просимо здійснювати за таким алгоритмом: TT/КК/ХХХХ/ГГГ, де ТТ – індекс навчально-тренажерного закладу, КК – курс підготовки, ХХХХ – порядковий номер свідоцтва в навчально-тренажерному закладі, ГГГ – рік видачі.” – йдеться в листі.

Окремим листом Морська Адміністраця наголошує на неухильному виконанню норм міжнародного та національного законодавства, яке регламентує питання підготовки та дипломування моряків.

Особливу увагу під навчання слухачів в навчально-тренажерному закладі (далі – НТЗ) просимо приділяти наступному:
– стану матеріально-технічного, кадрового, документального, інформаційного та навчально-методичного забезпечення НТЗ на відповідність встановленим чинним законодавством вимогам до відповідних напрямівпідготовки;

– спостереження за умовами проведення підготовки моряків та членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, судноводіїв малих/маломірних суден;

– недопущення навчання слухачів, які відсутні на заняттях у відповідних групах;

– перевищення комплектації груп слухачів, ліцензований обсяг підготовки яких дозволений Протоколом про відповідність;

– недопущення навантаження на слухача та інструктора більше 8 навчальних годин;

– укладення між інструкторами та НТЗ трудових договорів;

– недопущення навчання слухачів на обладнанні, яке не є власністю НТЗ (за винятком навчально-тренувального судна та/або басейна, які можуть використовуватися на договірних умовах).

При цьому, додатково до листа Морської адміністрації від 28.08.2021 № 1447/36-1/14-21 пропонуємо для присвоєння власних реєстраційних номерів свідоцтв, які видаються НТЗ, використовувати індекс НТЗ, який зазначений в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Тижневі дані про кількість виданих та присвоєних номерів дипломів, свідоцтв фахівця та інших документів, виданих від імені України, надсилати до Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування морків у перший робочий день тижня, що слідує за звітнім.