Оплавування вузьконаправлених секторних вогнів

Задля забезпечення безпеки судноплавства дія всіх ЗНО має бути під постійним контролем. Одним з кращих видів ревізування роботи ЗНО з моря є оплавування.

Регулярне
оплавування вузьконаправлених секторних вогнів (ВНСВ) здійснюють з метою
перевірки відповідності оголошених характеристик (характер вогню, колір,
напрямок та ширина секторів, дальність видимості) фактично спостережуваним
параметрам.

Фахівці відділу маякової служби і відділу гідрографічних робіт ФДУ «Одеський район Держгідрографії» на МГС «Капітан Черемних» провели щорічне оплавування ВНСВ у кількох портах Одеської області:

 • Одеський морський
  порт. Перевірені ССНЗ №360 Першого коліна підхідного каналу Передній; ССНЗ №391
  Другого коліна підхідного каналу Задній; ССНЗ №396 Другого коліна підхідного каналу
  зворотний Задній;
 • Морський порт
  Південний.  ССНЗ №444 Вхідний Задній.
 • Морський торговельний
  порт «Чорноморськ». ССНЗ №173 Сухого лиману Задній; ССНЗ №206 Передній.
Схема оплавування ВНСВ ССНЗ №360

Під час оплавування судно виконує 5-7
галсів, перпендикулярних осі каналу на його початку. Тут відстань між межами
секторів ВНСВ найбільша, тож у операторів є достатньо часу для найточнішої
точної фіксації моменту перетину судном меж секторів. У момент перетину, коли
змінюється колір вогню, місце фіксується за допомогою GPS-приймача.

Олександр Ординський, гідрограф 1 категорії відділу гідрографічних робіт фіксує точки перетину судном межі сектору ВНСВ

Після графічного осереднення серій точок
перетину, будуються межі секторів вузьконаправлених секторних вогнів та
аналізується величина їх невідповідності оголошеним параметрам.

До уваги беруться середньоквадратичні
похибки (СКП) вимірювань, які своєю чергою складаються із похибок у фіксації
моментів перетину меж секторів операторами (до 0,5 с – напівперіод вогню, що
при швидкості судна 6 вузлів дає лінійну похибку до 2 м), похибки визначення
місця з використанням DGPS (до 1 м) та різниці положень спостерігача та антени
апаратури DGPS у горизонтальній площині (до 2 м). Тобто очікувана СКП
вимірювань складала до 5 м.  Після
обробки результатів спостережень відхилення меж секторів на місцевості від
оголошених у всіх випадках складало менше очікуваної СКП.

Олексій Кирилов, інженер відділу маякової служб на ходовому містку МГС «Капітан Черемних» готується подавати команду на фіксацію точки перетину судном межі сектору ВНСВ

Це значить,  що всі перевірені вузьконаправлені секторні вогні виставлені точно по осях відповідних каналів та забезпечують безпечний прохід суден.

Нагадаємо, нещодавно працівники Київської дільниці ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії» замінили буй, який пошкодило судно на Дніпрі у Києві.

Повідомляє Держгідрографія.