Експериментальний проект щодо заходження до річкових портів України іноземних невійськових суден, без одноразових дозволів

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 17 травня 2021 р. № 480 Київ “Про реалізацію експериментального проекту щодозаходження до річкових портів України іноземнихневійськових суден під прапорами держав, з якими неукладено міжнародних договорів України про судноплавствона внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразовихтимчасових дозволів”.

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно реалізації до 31 грудня 2021 р. експериментального проекту щодо заходження до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів (далі – експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо заходження до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів, що додається.

3. Установити, що на період реалізації експериментального проекту абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 155 “Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 617; 2018 р., № 75, ст. 2506) до учасників експериментального проекту не застосовується.

4. Міністерству інфраструктури, Державній службі морського та річкового транспорту на період реалізації експериментального проекту:   

1) вжити заходів до:     тимчасового припинення видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України іноземним невійськовим суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, які є учасниками експериментального проекту;     забезпечення інформаційної підтримки реалізації експериментального проекту;  

2) підготувати та подати Кабінетові Міністрів України протягом місяця після завершення експериментального проекту звіт про результати його реалізації.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 480 ПОРЯДОК реалізації експериментального проекту щодо заходження дорічкових портів України іноземних невійськових суден підпрапорами держав, з якими не укладено міжнароднихдоговорів України про судноплавство на внутрішніх воднихшляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів.

  1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо заходження до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів Морської адміністрації під час здійснення міжнародних рейсів (далі – експериментальний проект).
  2. Дія цього Порядку не поширюється на каботажні перевезення, які регулюються статтею 131 Кодексу торговельного мореплавства України, пасажирські, спортивні, парусні судна та яхти, що плавають під прапором держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, які можуть заходити до річкових портів відповідно до абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 155 “Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 617).
  3. Мінінфраструктури є координатором експериментального проекту.
  4. Морська адміністрація та державне підприємство “Адміністрація морських портів України” сприяють реалізації експериментального проекту в межах, визначених законодавством.
  5. Участь в експериментальному проекті мають право брати іноземні невійськові судна, які виконали вимоги абзаців першого і другого пункту 6 цього Порядку та мають у наявності:     свідоцтво судна внутрішнього плавання та кваліфікаційні документи екіпажу, видані державами – членами Європейського Союзу; або     суднові документи та кваліфікаційні документи екіпажу, що відповідають вимогам Кодексу торговельного мореплавства України; або     суднові документи та кваліфікаційні документи екіпажу, що відповідають вимогам, установленим міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства.
  6. Для участі в експериментальному проекті адміністрація держави прапора, судновласник або його представник (далі – заявник) не пізніше ніж за три робочих дні до прибуття судна в порт, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), подає на офіційну адресу електронної пошти Морської адміністрації заявку на участь в експериментальному проекті щодо заходження до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів (далі – заявка) за формою згідно з додатком, до якої додаються скановані документи, зазначені в пункті 5 цього Порядку.

Заявка може подаватися в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису та/або електронної печатки (у разі наявності) відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, або у формі скан-копії, якщо така заявка створена та підписана у паперовій формі.

Уповноважена особа Морської адміністрації у разі наявності всієї необхідної інформації в поданій заявці протягом однієї доби після її отримання (у разі отримання у вихідний чи святковий день – протягом наступної робочої доби) розміщує таку заявку на своєму офіційному веб-сайті в підрозділі “Одноразові дозволи” розділу “Діяльність”.  

Підставами для відмови заявнику в участі в експериментальному проекті є подання заявником:     заявки не за встановленою формою;     інформації, передбаченої формою заявки, у неповному обсязі;     документів, що не відповідають пункту 5 цього Порядку.  

 У разі відмови заявнику в участі в експериментальному проекті Морська адміністрація протягом однієї доби після отримання заявки (у разі отримання у вихідний чи святковий день – протягом наступної робочої доби) надсилає на адресу електронної пошти заявника повідомлення із зазначенням причин відмови, передбачених абзацами четвертим – сьомим цього пункту.   

Заявник, якому відмовлено в участі в експериментальному проекті, може подати нову заявку на участь в експериментальному проекті. 7. Перевірку зазначених у пункті 5 цього Порядку документів здійснює Морська адміністрація в порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю).

8. Судна під прапором держави-агресора, судна, власниками або судновласниками яких чи учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами власників або судновласників яких є громадяни (піддані) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, на внутрішні водні шляхи України не допускаються.

9. Під час заходження на внутрішні водні шляхи України в зону дії річкової інформаційної служби філії “Дельта-лоцман” державного підприємства “Адміністрація морських портів України” учасники експериментального проекту повинні подати інформацію річковій інформаційній службі відповідно до законодавства.

Додаток до Порядку Заявка на участь в експериментальному проекті щодо заходження дорічкових портів України іноземних невійськових суден під прапорамидержав, з якими не укладено міжнародних договорів України просудноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отриманняодноразових тимчасових дозволів.

повідомляє Морська Адміністрація