Відповідне рішення прийняв Господарський суд Одеської області “14” травня 2021 р.м. (Справа № 916/2869/19).

Державне підприємство „Одеський морський торговельний порт” звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” про зобов`язання повернути за актом приймання-передавання державне майно, яке є об`єктом оренди за умовами п. 10.1. Додаткової угоди №КД-1614/3 від 04.08.2018р. до Договору №КД-1614 від 21.05.2001р., територіально розташоване у вільній економічній зоні „Порто-Франко”.

22.10.2019р. до господарського суду Одеської області від Товариства з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” надійшла зустрічна позовна заява (вх. ГСОО №3214/19) до Державного підприємства „Одеський морський торговельний порт”, у якій зустрічний позивач просив суд визнати Договір оренди державного нерухомого майна №КД-1614 від 21 травня 2011р. таким, що переукладений із орендодавцем – Регіональним відділенням Фонду державного майна по Одеській області на тих самих умовах.

А саме:

– площа з північної сторони механізації, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА271, інв. № 066573, площею 2 521,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– частина площі в тилу причалу №5-6, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА412, інв. 061534, площею 5 671,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– частина площі в тилу контори 1-го району, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА490, інв. 066574, площею 496,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– площа вздовж з/д шляхів, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИВЛ723, інв. 066572, площею 410,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– частина будівлі механізації, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА489, інв. 066561, площею 1051,9 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1.

Додатковою угодою №КД-1614/1 від 02.10.2002р. до Договору №КД-1614 від 21.05.2001 р. змінено п. 1.1. Договору №КД-1614 та викладено його у наступній редакції: „Орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно, територіально розташоване у вільній економічній зоні „Порто-Франко” за адресою: м. Одеса, Митна пл. 1, та знаходиться на балансі орендодавця, а саме:

– нежитлове приміщення площею 19,0 кв. м в будинку інв. №061700 – для розміщення офісу;

– складське приміщення площею 290,0 кв. м — з метою використання для зберігання вантажів;

– відкриту складську площу 12 630 кв. м – з метою використання для розміщення терміналу по перевантаженню базових фракцій мастила;

– залізничну колію протягом 72 п/м – з метою використання для відстою вагонів з базовими фракціями мастила”.

01.02.2007р. між сторонами було укладено Додаткову угоду КД-1614/2 до Договору оренди державного нерухомого майна №КД-1614 від 21.05.2001р.

У 2015 році Товариство з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” звернулось до Приморського районного суду м. Одеса із заявою про тлумачення умов Договору оренди державного нерухомого майна № КД-1614 від 21 травня 2001 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” та Державним підприємством „Одеський морський торговельний порт”, щодо дійсності орендних правовідносин у зв`язку з фактичним продовженням користування орендованим майном та відсутністю акту про повернення майна.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2016 у справі №522/24599/15-ц, яке набрало законної сили, задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” про тлумачення умов договору; розтлумачено умови пунктів 2.4 та 10.1 договору оренди державного нерухомого майна №КД-1614 від 21.05.2001, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” та Державним підприємством “Одеський морський торговельний порт”, таким чином, що орендні правовідносини за вказаним договором не були припинені, є дійсними до 10.05.2019 та діють до моменту повернення Товариством з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” об`єкта оренди і підписання відповідного акту про повернення майна.

04.08.2016р. між Державним підприємством „Одеський морський торговельний порт” (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” (орендар), з урахуванням рішення Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2016 р. (справа №522/24599/15-ц, провадження №2о/522/92/16), яке набрало законної сили 19.02.2016р., було укладено Додаткову угоду №КД-1614/3 до Договору оренди державного нерухомого майна №КД-1614 від 21.05.2001р.

Відповідно до п. 1.1. Додаткової угоди №КД-1614/3 від 04.08.2016р. до Договору оренди державного нерухомого майна №КД-1614 від 21.05.2001р., орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне нерухоме май но, що обліковується на балансі орендодавця, а саме:

– площа з північної сторони механізації, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА271, інв. № 066573, площею 2 521,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– частина площі в тилу причалу №5-6, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА412, інв. 061534, площею 5 671,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– частина площі в тилу контори 1-го району, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА490, інв. 066574, площею 496,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– площа вздовж з/д шляхів, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИВЛ723, інв. 066572, площею 410,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– частина будівлі механізації, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА489, інв. 066561, площею 1051,9 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1.

Вартість майна визначена згідно зі Звітом про незалежну оцінку, що була проведена ТОВ „Консалтінгова компанія „Бюро оцінки Стефанович” станом на 11.02.2016р., та становить 15200860,00 грн.

Умовами п. 5.3. Додаткової угоди №КД-1614/3 від 04.08.2016р. до Договору оренди державного нерухомого майна №КД-1614 від 21.05.2001р. визначено, що цей Договір укладено на термін до 10 травня 2019р.

Суд вирішив:

1.Позовну заяву Державного підприємства „Одеський морський торговельний порт” – задовольнити частково.

2.Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Пріста Ойл-Україна” (65026, м.Одеса, пл. Митна,1; код ЄДРПОУ 31461055) повернути за актом приймання-передавання державне нерухоме майно, яке є об`єктом оренди за умовами п.10.1. Додаткової угоди №КД-1614/3 від 04.08.2016р. до Договору №КД-1614 від 21.05.2001р., територіально розташоване у вільній економічній зоні „Порто-Франко” за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1, та знаходиться на балансі ДП „Одеський порт”, а саме:

– частина площі в тилу контори 1-го району, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИГА490, інв. 066574, площею 496,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1;

– площа вздовж з/д шляхів, реєстровий номер майна 01125666.1.АААИВЛ723, інв. 066572, площею 410,0 кв.м., за адресою: м. Одеса, пл. Митна, 1/1.

3.В іншій частині позову – відмовити.

Повний текст рішення складено 21 травня 2021 р.