В.Криклій “на прощання” затвердив план роботи Міністерства інфраструктури на 2021 рік

За день до звільнення В.Криклія з посади Мінстра, Міністерство повідомило про свої реформаторські плани на 2021 рік в обсязі 47 сторінок. Відповідний документ оприлюднено на сайті Міністерства за підписом державного секретаря Володимира Бучко та затверджено Міністром інфраструктури В.Криклієм.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Міністерства. З повним текстом можна ознайомитись тут.

Що цікавого в частині, які присвячена морському та річковому транспорту: 

 • строки – всі озвучені реформи (всього 19 пунктів) планується зробити до кінця року.
 • виконавці – більшість реформ Міністерство планує провести силами  Директорату реформування морської та річкової галузі (в кількості 10 осіб), інколи – з залученням АМПУ, Морської Адміністрації та ДУ “Держігдрографії”.

Перелік реформ:

 1. Створення умов для залучення до роботи лоцманами-операторами Служби регулювання руху суден (далі – СРРС) молодих судноводіїв за фахом, підвищення рівня підготовки лоцманів-операторів СРРС шляхом удосконалення системи підбору кадрів для СРРС та організації визначення рівня підготовки лоцманів-операторів СРРС. Утворення державних кваліфікаційних комісій на місцях, що значно скоротить відрив працівників галузі від виконання посадових обов’язків на своєму робочому місці та зменшить витрати на відрядження. Травень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 2. Надання згоди на обов’язковість міжнародного договору та запровадження міжнародних механізмів забезпечення морякам – громадянам України захисту їх права на вільне пересування державами, у тому числі з метою працевлаштування на суднах у світовому торговельному судноплавстві, спрощення доступу моряків на територію країн-членів ЄС з метою звільнення на берег, транзиту, переходу на інше судно або повернення на Батьківщину, а також встановлення чітких вимог і критеріїв до посвідчення особи моряка та форми посвідчення. Вересень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 3. Приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками, забезпечення з боку уповноваженого органу контролю за судновим водяним баластом й осадами та поводження з ними. Вересень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 4. Визначення механізму та умов компенсації інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у фінансування робіт з будівництва стратегічних об’єктів портової інфраструктури, що є об’єктами державної власності, в тому числі компенсації вартості підводних гідротехнічних споруд (каналів, операційних акваторій причалів тощо), визначених абзацом третім пункту 5 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про морські порти України». Грудень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 5. Спрощення дозвільної процедури щодо будівництва на землях водного фонду, в тому числі в акваторії морських торговельних портів. Грудень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 6. Забезпечення належного утримання внутрішніх водних шляхів України. Грудень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 7. Реалізація норм Закону України «Про внутрішній водний транспорт», створення умов для конкурентоспроможного, безпечного та привабливого для бізнесу внутрішнього водного транспорту, який задовольнятиме потреби ринку вантажоперевезень. Грудень 2021 року. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 8. Модернізація Річкової інформаційної служби України у відповідності до вимог Директиви Європейського парламенту і Ради 2005/44/ЄС, покращення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах та отримання необхідної статистичної інформації про річкові перевезення. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі, АМПУ. Грудень 2021 року. 
 9. Наближення до європейського законодавства правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі, Морська адміністрація, ДУ «Держгідрографія. Грудень 2021 року.
 10. Забезпечення впровадження в Україні найвищих міжнародних стандартів праці, зокрема, щодо прав людини, професійного зростання моряків, їх соціального забезпечення, умов праці, професійної
  ислісш шщи, розвитку та впровадження на високому рівні відповідно до передових європейських та світових практик сучасної інфраструктури для берегових об єктів соціально-побутового призначення. Виконавці: Морська адміністрація, Директорат реформування морської та річкової галузі. Жовтень.
 11. Спрощення процедури набрання чинності для України поправками до багатосторонніх міжнародних договорів України, прийнятих Міжнародною морською організацією (ІМО). Грудень. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 12. Встановлення єдиного порядку розробки та затвердження робочої технологічної документації для технологічних процесів перевантаження комерційних вантажів на територіях та в акваторіях морських портів України, наближення законодавства України до законодавства ЄС та усунення прогалин у структурі діючих Правил надання послуг у морських портах України. Грудень. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 13. Модернізація та відновлення річкової інфраструктури, зокрема забезпечення її належного утримання
  гоароока та прийняття Методики розрахунку ставок портових зборів. Грудень. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі, АМПУ.
 14. Удосконалення Порядку ведення Реєстру морських портів України, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013 №496, в частині спрощення процедури перевірки відомостей та документів, необхідних для внесення суб’єкта господарювання до Реєстру морських портів України. Червень. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі, АМПУ.
 15.  Оновлення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво 3 пошуку та рятування на Чорному морі. Грудень. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 16. Встановлення чітких, прозорих вимог та критеріїв до підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних (малих) суден. ІІ квартал. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 17. Визначення переліку спеціалізованих послуг, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій. Листопад. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 18. Визначення порядку ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту. Листопад. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі.
 19. Приєднання до міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну забрудненням бункерним паливом 2001 року. Грудень. Виконавці: Директорат реформування морської та річкової галузі, Морська Адміністрація.