«Миколаївський суднобудівний завод» стягнув 340 тис.грн. з ТОВ “Завод “Кузня на Рибальському”

Відповідне рішення прийняв Господраський суд міста Києва 15 квітня 2021 (Справа № 910/20822/20).

20 вересня 2019 між Державним підприємством «Миколаївський суднобудівний завод» та Приватним акціонерним товариством «Завод «Кузня на Рибальському» укладено Договір 61/1858 (Договір), за умовами якого продавець зобов`язується продати, а покупець отримати та оплатити виріб 67К-1, в термін, кількості та по ціні, вказаних у специфікації до цього Договору.

Пунктом 1.2 Договору узгоджено, що всі майнові права на продукцію переходять від продавця до вантажоодержувача, визначеного в специфікації № 1 до цього Договору в день підписання сторонами Акту приймання-передачі продукції.

Відповідно до п. 2.1 Договору ціна продукції визначена протоколом погодження ціни і становить 3 470 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 578 333,33 грн.

Згідно з п. 2.2 Договору покупець проводить попередню оплату продукції у розмірі 80% ціни продукції, зазначеної у п. 2.1 даного Договору, по виставленому продавцем рахунку впродовж трьох банківських днів з моменту його отримання.

У відповідності до п. 2.3 Договору покупець проводить остаточну оплату продукції у розмірі 20% від ціни продукції, зазначеної у п. 2.1 даного Договору, по виставленому продавцем рахунку впродовж 30 банківських днів з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі продукції.

Оплата продукції за цим Договором здійснюється в національній валюті України – гривні. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі, дотримуючись, установлених згідно з чинним законодавством, умов та строків отримання податкових накладних. Розрахункові реквізити продавця, зазначені в рахунку превалюють над розрахунковими реквізитами цього Договору.

Згідно з п. 3.1 Договору постачання продукції здійснюється на умовах EXW – м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38, відповідно до Інкотермс-2010, із врахуванням особливостей, пов`язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору продавець надає вантажоодержувачу разом із продукцією наступні товаросупроводжувальні документи:

– видаткову накладну на продукцію (складається у двох примірниках – по одному кожній зі сторін);

– формуляр та інструкцію з експлуатації на продукцію.

Передавання продукції здійснюється на території продавця за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 38 (п. 3.4 Договору).

Пунктом 4.3 Договору визначено, що покупець зобов`язаний забезпечити прийняття продукції вантажоодержувачем, підписання Акту приймання-передачі продукції, видаткової накладної (в двох примірниках) та повернути примірник видаткової накладної на продукцію продавцю разом з оригіналом довіреності представника вантажоодержувача, що отримав продукцію та здійснити оплату продукції в порядку та на умовах визначених цим Договором.

Згідно з п. 5.4 Договору у разі порушення продавцем терміну реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, покупець вправі, без звернення до господарського суду, зменшити оплату вартості продукції на 20%.

Договір вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками обох сторін і діє до повного його виконання сторонами (п. 8.1 Договору).

Додатками № 1, 2, 3 сторонами узгоджено Специфікацію № 1, Протокол № 1 погодження ціни на поставку виробу № 67К-1 та Акт приймання-передачі продукції.

Позивач зазначає, що Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на Рибальському» не виконало свої договірні зобов`язання в частині здійснення оплати за поставлений за договором товар у строки обумовлені Договором, в зв`язку з чим, за відповідачем обліковується заборгованість в розмірі 3 470 000,00 грн.

З позовної заяви вбачається, що на виконання рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/4704/20 від 14.09.2020 року з відповідача було стягнуто 2 776 000, 00 грн., що підтверджується випискою з особового рахунку позивача.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Як передбачено п. 2.3. Договору покупець проводить остаточну оплату продукції у розмірі 20% від ціни продукції зазначеної у п. 2.1. даного Договору, по виставленому продавцем рахунку впродовж 30 банківських днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі продукції (Додаток № 3).

З матеріалів справи вбачається, що акт приймання-передачі продукції за Договором № 611858 від 20.09.2019 року між сторонами було підписано 09.10.2019 року, того ж дня позивачем було виставлено рахунок-фактуру № 61-0000271.

У зв`язку з викладеним 30 банківських днів сплили 20.11.2019 року.

Суд вирішив позов задовольнити та стягнути з Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» на користь Державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» 169 336, 00 грн. пені, 58 705, 57 грн. 3% річних, 112 705, 60 грн. інфляційних втрат та 5 111, 22 грн. судового збору.