Справа про стягнення 43,4 млн.грн. з АТ “Банк Альянс” за позовом АМПУ розглядатиметься у Верховному Суді

Відповідна Ухвала принятна 13 квітня 2021 року (справа № 910/16898/19) .

“Адміністрація морських портів України” звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Банку за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – “Гідробуд Україна”, про стягнення 43 410 276,00 грн гарантії, якою забезпечено авансовий платіж.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Банком умов банківської гарантії про повернення авансового платежу.

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2021, позовні вимоги задоволено повністю. Стягнуто з Банка на користь Підприємства 43 410 276,00 грн заборгованості та 651 154,14 грн судового збору.

Рішення судів попередніх інстанцій мотивовані тим, що Банк за умовами гарантії повернення авансового платежу від 27.09.2018 № 5431-18  прийняв на себе безвідкличні та безумовні зобов`язання щодо виплати Підприємству 43 410 276,00 грн авансового платежу, однак з настанням гарантійного випадку, а саме, невиконанням принципалом зобов`язань за договором підряду від 30.07.2018, не повернув на вимогу Підприємства авансовий платіж.

Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій, Банк звернувся до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, а також на те, що судами ухвалені рішення без врахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постанові Верховного Суду, просить скасувати оскаржувані рішення та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Касаційна скарга обґрунтована тим, що суди:

– не врахували висновки, викладені у постановах Верховного Суду від 18.10.2018 у справі № 910/21641/17, від 20.06.2018 у справі № 904/9536/17, від 02.03.2018 у справі № 910/8297/17 та від 10.05.2018 у справі № 904/4275/17 щодо необхідності дослідження наявності чи відсутності настання гарантійного випадку (порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією), а не формальне дослідження виключно наявності заяви про виплату гарантії у подібних правовідносинах;

– порушили приписи статті 75 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) щодо необґрунтованого відхилення встановлених у справі № 916/1441/19 обставин, які є преюдиційними і не підлягають повторному доказуванню у даній справі № 910/16898/19, та мають суттєве значення для вирішення даного спору.

Також Банком подані доповнення до касаційної скарги, які залишаються Верховним Судом без розгляду, у зв`язку з поданням їх поза межами строку встановленого частиною першою статті 298 ГПК України.

Товариство подало письмові пояснення на касаційну скаргу, в яких посилаючись на незаконність оскаржуваних судових рішень, просить задовольнити касаційну скаргу Банку та скасувати рішення судів попередніх інстанцій.

Підприємство подало відзив на касаційну скаргу, в якому, посилаючись на законність і обґрунтованість оскаржуваних судових рішень, просить відмовити у задоволенні касаційної скарги, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

Перевіривши матеріали справи та касаційної скарги, Верховний Суд дійшов висновку про необхідність передачі справи на розгляд Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду з огляду на таке.

У даній справі № 910/16898/19 суди, задовольняючи позовні вимоги виходили, зокрема, з того, що Банк за умовами Гарантії прийняв на себе безвідкличні та безумовні зобов`язання щодо виплати Підприємству 43 410 276,00 грн авансового платежу, однак з настанням гарантійного випадку, а саме, невиконанням принципалом зобов`язань за Договором, не повернув на вимогу Підприємства авансовий платіж.

Водночас Верховним Судом ухвалена постанова від 31.03.2021 у справі № 910/17942/19, якою касаційну скаргу Банка задоволено. Рішення господарського суду міста Києва від 05.05.2020 і постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 у справі № 910/17942/19, якими задоволено позовні вимоги про стягнення 4 429 620,00 грн, які, у свою чергу, обґрунтовані невиконанням Товариством умов укладеного з Підприємством Договору, тому Банк у рахунок забезпечення виконання умов Договору, зобов`язаний сплатити Підприємству грошову суму відповідно до умов банківської гарантії від 18.07.2018 № 4533-18, виданої Банком, скасовано та ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні позову.

Ухвалюючи постанову у справі № 910/17942/19 Верховний Суд дійшов висновку, що при вирішенні спору про існування обов`язку гаранта сплатити за гарантією, в предмет доказування входить, у першу чергу, дослідження наявності чи відсутності виникнення відповідного обов`язку – гарантійного випадку (порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією), а не формальне дослідження виключно наявності заяви про сплату за гарантією.

Колегія суддів Верховного Суду у даній справі № 910/16898/19 вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах щодо дослідження наявності чи відсутності виникнення відповідного обов`язку – гарантійного випадку (порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією), а не формальне дослідження виключно наявності заяви про сплату за гарантією, викладеного в раніше ухваленій постанові Верховного Суду від 31.03.2021 у справі 910/17942/19, оскільки Банк за умовами Гарантії прийняв на себе безвідкличні та безумовні зобов`язання щодо виплати Підприємству 43 410 276,00 грн авансового платежу, тому справа № 910/16898/19 підлягає передачі на розгляд Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду.

Відповідно до частини другої статті 302 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України ) суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об`єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об`єднаної палати.

УХВАЛИВ:

Справу № 910/16898/19 разом з касаційною скаргою акціонерного товариства “Банк Альянс” та доданими до неї документами передати на розгляд Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.