Верховна Рада прийняла правки до ЗУ «Про індустріальні парки»

Було представлено 2 проекти. В результаті було прийнято за основу проект №4416-1 .

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про індустріальні парки” щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків, №4416 доповів народний депутат Сергій Лабазюк. Він зазначив, що законопроект спрямований на стимулювання розвитку виробничих галузей економіки через перезапуск механізму створення та функціонування індустріальних парків.

За словами доповідача, наявний механізм залучення учасників індустріальних парків, закладений у Законі України «Про індустріальні парки» показав себе нежиттєздатним. Запровадження додаткових посередників між ініціаторами створення парків та учасниками на практиці не забезпечило належну організацію.

Сергій Лабазюк запропонував прийняттям цього законопроекту забезпечити прямий зв’язок між ініціаторами створення індустріальних парків та потенційними учасниками, зокрема дати право останнім вносити пропозиції та напрацювання щодо концепції індустріальних парків. Такий підхід дозволить не лише заощадити час та ресурси, а й безпосередньо інтегрувати економічні запити бізнесу на практиці.

Альтернативний проект №4416-1 доповів народний депутат Дмитро Наталуха.

Метою законопроекту є сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження низки інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків.

Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський доповів рішення Комітету, який рекомендує прийняти за основу альтернативний законопроект №4416-1, а основний №4416 – відхилити.

260-ма голосами «за» народні депутати підтримали прийняття за основу законопроекту №4416-1.

Законопроектом пропонується визначити об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку.

Також передбачені: компенсація керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків – суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж; компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності; часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку, тощо.

Відповідні зміни пропонуються до Земельного кодексу України, законів України «Про індустріальні парки», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».