Суд арештував судно DAISY «Судноплавної компанії «Арго» через несплату 11,6 млн.грн. за ремонт “Смарт-Мерітайм Груп”

Відповідну Ухвалу прийняв господарський суд запорізької області 2 квітня 2021 (Справа № 908/879/21).

Товариство з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” звернулося до суду із заявою про забезпечення позову, шляхом накладення арешту на морське судно «ДЕЙЗІ» («DAISY) (прапор – України, ІМО 8033120), бербоут-чартерний фрахтувальник якого – Товариством з обмеженою відповідальністю “СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «АРГО», оригінальний власник – Компанія «Eagle Shipping Limited», яке знаходиться в акваторії Запорізького річкового порту, шляхом його затримання та заборони виходу з акваторії Запорізького річкового порту (вул. Леонова, 1а, м, Запоріжжя, 69006), а також заборони пропуску судна через державний кордон України (виїзд з території України).

01.07.2020 було укладено договір № 122-274 про ремонт т/х «ДЕЙЗІ» («DAISY) між Товариством з обмеженою відповідальністю «Смарт-Мерітайм Груп» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Судноплавна компанія «Арго», яке діє як бербоут – фрахтувальник відповідно до стандартного Бербоут-чартера.

Власником судна – «ДЕЙЗІ» («DAISY) є Компанія «Eagle Shipping Limited», що підтверджується постійним свідоцтвом про реєстрацію № 614/737 від 21.12.2015, виданого Демократичною республікою Конго та свідоцтвом про право плавання під державним прапором України (судновим патентом) СВ № 001501 від 21.03.2019.

Відповідно до укладеного договору № 122-274 замовник взяв зобов`язання сплатити виконані виконавцем роботи згідно умов цього договору.

Попередня вартість ремонту судна складала 3 046 465,08 грн. (три мільйона сорок шість тисяч чотириста шістдесят п`ять гривень 08 копійок) у тому числі з ПДВ. Вартість визначається на підставі переліку та об`ємів робіт, заявлених в Попередній ремонтній відомості. Остаточна вартість ремонту визначається як сума вартості робіт, узгоджених сторонами шляхом підписання ремонтних відомостей і додаткових угод до Договору, або на підставі Остаточної ремонтної відомості.

За підсумками виконаних ремонтних робіт було складено і підписано сторонами акт приймання – передачі виконаних робіт від 22.10.2020 згідно договору № 122-274 від 01.07.2020, яким встановлено, що замовник приймає виконані роботи при ремонті «ДЕЙЗІ» («DAISY) на суму 11630486,40 грн.

Додатковою угодою № 02 від 21.10.2020 до договору № 122-21А сторони погодили графік сплати вартості виконаних робіт при ремонті т/х «ДЕЙЗІ» («DAISY).

16.02.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” направило Товариству з обмеженою відповідальністю «Судноплавна компанія «Арго» претензію щодо негайного (в 7-ми денний строк) погашення простроченої заборгованості в сумі 11 650 654 грн.

Проте, всупереч зобов`язанням за договором № 122-274 Товариство з обмеженою відповідальністю «Судноплавна компанія «Арго» прострочену заборгованість за ремонт судна повністю не сплатило, що у свою чергу призвело до виникнення заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” станом на 31.03.2021 у розмірі 9 854 000 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят чотири тисячі гривень) у тому числі з ПДВ, яку Товариство з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” визначає як майбутню ціну позову (яка може змінитися з урахуванням платежів за графіком (викладеним в Додатковій угоді № 02 від 21.10.2020) пені, додаткових витрат).

У зв`язку із зазначеним, Товариство з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” звернулось до суду із заявою про забезпечення позову, а саме накладення арешту на морське судно «ДЕЙЗІ» («DAISY) (прапор – України, ІМО 8033120), бо невжиття таких заходів ускладнить або навіть зробить неможливим виконання рішення суду у майбутньому спорі з компанією – Товариство з обмеженою відповідальністю «Судноплавна компанія «Арго» та компанією – Компанія «Eagle Shipping Limited» щодо стягнення боргу за договором № 122-274 про ремонт вищевказаного судна.

Підтвердженням знаходження судна закордонного плавання «ДЕЙЗІ» («DAISY) (прапор – України, ІМО 8033120) Запорізькому річковому порті, слугують відомості, які містяться в міжнародній електронній базі даних географічних місцезнаходжень морських суден MarineTraffic. Згідно відомостей бази даних MarineTraffic судно закордонного плавання «ДЕЙЗІ» («DAISY) прибуло з Турецької Республіки до Запорізького річкового порту о 06.00 год 01.04.2021.

Керуючись ст.ст. ст. ст. 30, 73, 74, 86, 137, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” про вжиття заходів забезпечення позову у вигляді арешту морського судна задовольнити.

Вжити заходи забезпечення позову у вигляді накладення арешту на морське судно «ДЕЙЗІ» («DAISY) (прапор – України, ІМО 8033120), бербоут-чартерний фрахтувальник якого – Товариством з обмеженою відповідальністю “СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «АРГО» (код ЄДРПОУ: 31319944, адреса 73025, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Воронцовська, буд. 2), оригінальний власник – Компанія «Eagle Shipping Limited» (Withfield tower, 3rd floor, 4792 Coney Drive, P.O. Box 1777, Belize City, Belize), яке знаходиться в акваторії Запорізького річкового порту (вул. Леонова, 1а, м. Запоріжжя, 69006), шляхом його затримання та заборони виходу з акваторії Запорізького річкового порту (вул. Леонова, 1а, м, Запоріжжя, 69006), а також заборони пропуску судна через державний кордон України (виїзд з території України).

Ухвалу про арешт морського судна «ДЕЙЗІ» («DAISY) (прапор – України, ІМО 8033120), направити для негайного виконання заявнику – Товариства з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” (73021 м. Херсон, Карантинний острів, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 36336744).

Протягом тридцяти днів з дня постановлення даної ухвали Товариство з обмеженою відповідальністю “Смарт-Мерітайм Груп” зобов`язане подати відповідний позов та надати Господарському суду Запорізької області відповідне підтвердження.