Держава планує зберегти контрольний пакет акцій НАК «Нафтогаз України» та АТ «Українська залізниця»

Відповідно до прийнятих сьогодні змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації» акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та акціонерне товариство «Українська залізниця» віднесені до переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція та не підлягає приватизації.

Включення цих товариств до вказаного переліку означає, що у державній власності гарантовано закріплюється лише контрольний пакет акцій (50 відсотків + 1 акція) цих акціонерних товариств.

При цьому, Головне науково-експертне управління в пояснювальній записці зазначило, зо  такий підхід не узгоджується з положеннями законів, які регулюють суспільні відносини у вказаних сферах. Так, включення до вказаного переліку АТ «Українська залізниця» не враховує положень ст. 8 Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», згідно з якою «у державній власності перебуває 100 відсотків акцій Товариства, які забороняється відчужувати, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності», а НАК «Нафтогаз України» – ст. 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт», згідно з якою «приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, забороняється».

Реалізація вказаних рішень фактично означає, що зазначені товариства стають акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належить державі, не може бути меншою, ніж 50 відсотків + одна акція та не підлягає приватизації, що, в свою чергу, свідчить про необхідність внесення відповідних змін безпосередньо до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», згідно з якими такі товариства та підприємства мають бути виключені з додатку 2 до вказаного Закону та включені до його додатку 1.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада також проголосувала низку змін до законів, що розблокувало “Велику приватизацію”.