На засіданні ЄЕК ООН обсудили вплив змін клімату на внутрішнє судноплавство Європи та Закон України «Про внутрішній водний транспорт»

Онлайн-засідання 58 сесії Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах ЄЕК ООН.

Чергова 58 сесія Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН пройшла у другій половині лютого в онлайн-форматі. Двома ключовими темами для обговорення учасниками заходу стали стрімкі зміни клімату на планеті та, як наслідок, аномальне зниження рівня води на судноплавних ділянках європейських річок, а також ухвалений наприкінці минулого року Закон України «Про внутрішній водний транспорт» та подальші кроки з його впровадження в життя.

Світ поступово призвичаюється жити й працювати у новій реальності – отож, ще на етапі планування 58 сесії Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) (SC.3/WP.3).
Було зрозуміло, що захід доведеться проводити у чим далі більш звичному форматі телеконференції, оскільки послаблення, не кажучи вже про цілковите скасування карантинних обмежень та відновлення подорожування в межах Європи, поки що не на часі.
Усвідомлюючи це, Секретаріат ЄЕК ООН вжив усіх можливих заходів, щоби захід пройшов максимально безперебійно й наближено до зустрічі у раніше звичному форматі.
Зокрема, організатори цього разу скористалися платформою Interprefy, функціонал якої передбачає можливість усного синхронного перекладу на кілька мов: це дало можливість дотриматися вимоги регламенту щодо забезпечення перекладу виступів та обговорень на всі робочі мови Робочої групи та, відповідно, долучитися до участі онлайн більшій кількості учасників.

Держгідрографію у складі української делегації на цьому онлайн-заході представляли: начальник управління міжнародних відносин та комунікацій з органами державної влади Людмила ПАВЛЕНКО, начальник відділу міжнародних відносин управління міжнародних відносин та комунікацій з органами державної влади Алла МЯГКОВА та начальник відділу євроінтеграції та зв’язків з органами державної влади управління міжнародних відносин та комунікацій з органами державної влади Віктор БЕЛІНСЬКИЙ. До складу вітчизняної делегації також увійшли представники Міністерства інфраструктури України, Морської адміністрації, ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», Річкової інформаційної служби, Національного університету «Одеська морська академія», недержавних громадських організацій, діяльність яких дотична до судноплавства внутрішніми водними шляхами та екологічного стану річок.

Відкриваючи сесію, керівник Секції транспортних мереж та логістики ЄЕК ООН пан Франческо Діонорі звернув увагу на виключну важливість підтримання сталості функціонування транспорту за умов карантинних обмежень у Європі, спричинених глобальною пандемією коронавірусної хвороби. Проте він наголосив, що не слід випускати з уваги всі інші виклики й проблеми, які постають перед галуззю вантажних та пасажирських перевезень внутрішніми водними шляхами Європейського регіону. Це, зокрема, й кліматичні зміни та спричинене ними аномальне зниження рівнів води у європейських річках, в тому числі на їхніх судноплавних ділянках.

Саме тому одним із ключових питань, винесених на розгляд сесією, стала робоча нарада на тему: «Зміни клімату та екстремальна ситуація з рівнем води на європейських водних шляхах та її наслідки для внутрішнього водного транспорту».
До уваги учасників заходу було представлено низку презентацій, присвячених огляду різноманітних стратегій, які використовуються для адаптації галузі внутрішнього водного транспорту до змін клімату. За результатами обговорення учасники сесії дійшли згоди, що аномальне зниження рівня води у європейських річках наносить значну економічну шкоду щодо всіх аспектів перевезень внутрішніми водними шляхами, у тому числі в частині навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства.
Серед заходів та стратегій, метою яких є подолання негативних наслідків змін клімату саме в частині належного рівня навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства внутрішніми водними шляхами за таких екстремальних кліматичних умов, слід відмітити розробку, модернізацію, налагодження безперебійної роботи систем моніторингу змін параметрів судноплавного ходу та оперативне інформування про такі зміни всіх учасників руху суден річками, а також оцінку ризиків, які тягнуть за собою надзвичайні ситуації, спричинені аномальним зниженням рівня води на судноплавних ділянках річок.

Серед найважливіших поточних питань, які зазвичай розглядаються на кожній із сесій SC.3/WP.3, було схвалення проєкту поправок до п’ятого переглянутого видання Європейських правил судноплавства внутрішніми водними шляхами (ЄПСВВШ), запропонованого Групою експертів з ЄПСВВШ (EG-CEVNI), за результатами низки нарад цієї Групи експертів.
Крім того, учасники сесії взяли до уваги консолідований текст поправок до ЄПСВВШ й ухвалили рішення про доцільність його використання як основи для розробки шостого перегляду Європейських правил. Як наслідок, Робоча група прийняла до розгляду перший проєкт шостого переглянутого видання ЄПСВВШ (лише англійською мовою), підготовлений EG-CEVNI, й запропонувала Секретаріату ЄЕК ООН в співпраці з Групою експертів представити остаточний проєкт шостого перегляду ЄПСВВШ на наступну, 59 сесію Робочої групи (яка має відбутись у червні – липні цього року), трьома робочими мовами ЄЕК ООН задля попереднього схвалення.

Українська делегація проінформувала Робочу групу про прийняття в грудні минулого року Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та про розпочату за координації Мінінфраструктури, із залученням Морської адміністрації та галузевих установ, підприємств і служб, роботу з розробки та прийняття цілої низки галузевих підзаконних нормативно-правових актів, метою яких є імплементація в національне законодавство положень нового закону.
Зокрема, представники Держгідрографії звернули увагу учасників заходу на завершення роботи над підготовкою неофіційного перекладу на українську мову чинної редакції Сигналізації на внутрішніх водних шляхах (СИГВВШ) задля подальшого використання ЄПСВВШ та СИГВВШ під час підготовки сучасних правил судноплавства українськими внутрішніми водними шляхами, як це передбачено статтею 45 прийнятого закону, та оновленого Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.

Повідомляє Держгідрографія.