Маріупольска філія АМПУ планує сертифікуватись відповідно до стандартів ISO 9001:2015, ISO 37001:2016

Днями в Маріупольській філії були затверджені та введені в дію цілі у сфері якості та програма внутрішніх аудитів інтегрованої системи менеджменту на 2021 рік.

Серед основних цілей – проходження сертифікації системи менеджменту якістю та системи менеджменту протидії корупції у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 в рамках впровадженої інтегрованої системи менеджменту.
Основним критерієм внутрішнього аудиту є підтвердження відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів та зовнішньої і внутрішньої нормативної документації, яка застосовується в роботі структурних підрозділів Маріупольської філії. Також програма передбачає підтвердження відповідності процесів запланованим заходам та оцінку стану досягнення цілей і пошук шляхів щодо можливого поліпшення інтегрованої системи менеджменту.
Наявність сертифікованої системи якості зміцнює імідж та конкурентоспроможність філії, покращує інвестиційну привабливість на ринку, дозволяє розширити спектр надаваних послуг, та є знаком бездоганної ділової репутації, безперервного розвитку та вдосконалення.