“Судноплавна компанія “Укррічфлот” через суд завершила продаж судна “ПМ 13” ТОВ “Авант-Агро”

Відповідне рішення прийняв Господарський суд м. Києва (Справа № 910/13821/20).

01.06.2020 року між товариством з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” (покупець) та приватним акціонерним товариством “Судноплавна компанія “Укррічфлот” (продавець) укладено договір №АСК/-367 купівлі-продажу плавмайстерні-13.

Судно має наступні технічні характеристики, згідно суднових регістрових документів: Тип – несамохідна плавмайстерня; Рік і місце побудови – 1975 р., м. Бургас, Болгарія; Основний матеріал – залізобетон; Довжина – 67,50 м; Ширина – 13,00 м; Осадка – 1,85 м; Валова місткість – 2 797,50 т.

Ціна судна за договором складає 1 620 012,00 грн. і тому числі ПДВ 270 002,00 грн., що за офіційним курсом гривні до долара США (100 доларів США = 2 700,02 гривень), встановленого Національним банком України станом на 28.05.2020, відповідає сумі еквіваленту 60 000,00 доларів США.

Товариством з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” перераховано авансовий платіж в розмірі 800 859,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №58 від 05.06.2020 року з призначенням платежу: «авансовий платіж 50% за Плавмайстерню-13 згідно рах. №4945 від 05.06.2020р.».

 “Авант-Агро” було направлено “Судноплавній компанії “Укррічфлот” за первісним позовом лист вих. №01/2506 від 25.06.2020р., в якому зазначено, що вимушене відмовитися від договору №АСК/-367 купівлі-продажу плавмайстерні-13 від 01.06.2020 року, пропонує його розірвати та наполягає на поверненні грошових коштів перерахованих на рахунок ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» в сумі 800859,00 грн., згідно платіжного доручення №58 від 05.06.2020 року, в термін до 15 липня 2020 року. До даної заяви додано проект угоди про розірвання договору у двох примірниках.

У відповідь листом №1-1-23/102 від 07.07.2020 ТОВ «Укррічфлот» відхилило пропозицію ТОВ «Авант-Агро» по розірванню договору №АСК/-367 купівлі-продажу плавмайстерні-13 від 01.06.2020 року та запропоновано товариству належним чином та у встановлені договором №АСК/-367 строки виконати взяті на себе договірні зобов`язання, – підписати акт приймання-передачі судна та провести остаточний розрахунок.

У вищезазначеній заяві відповідачем зазначено, що до укладання договору №АСК/-367 товариство володіло повною та достовірною інформацією щодо стану судна, зокрема і інформацією щодо стану судна, зокрема і інформацією про наявність пробоїни, доводи та вимоги, викладені в листі від 25.06.2020р. №01/2506 являються безпідставними.

У зв`язку з вищезазначеним, “Авант-Агро” подано позов в якому просить суд: розірвати договір №АСК/-367 купівлі-продажу плавмайстерні-13 від 01.06.2020 року та стягнути грошові кошти проведеної попередньої оплати в сумі 800859,00 грн.

В обґрунтування позову зазначено, що 23.06.2020 року TOB «Авант -Агро» було отримано протокол про водолазний огляд днища корпусу з відео фіксацією, плав майстерні «ПМ 13».

Відповідно до вказаного протоколу, під час проведення обстеження встановлено, що судно має недоліки, які унеможливлюють його використання за цільовим призначенням. Так, судно має пробоїну у першому відсіку ближче до правого борту. Встановлено металевий пластир з резиновими прокладками.

Відповідно наявність пробоїни унеможливлює використання судна не тільки за цільовим призначенням у зв`язку з можливістю його затоплення, в тому числі і під час здійснення переходу до місця призначення.

Проведення ремонту судна зумовлене великими непропорційними фінансовими втратами, які непосильні для підприємства і на які позивач не розраховував при укладанні договору.

На думку позивача, вказана обставина істотно порушує вимоги щодо якості товару, та несе для ТОВ «Авант-Агро» додаткові ризики щодо неможливості його використання за цільовим призначенням у зв`язку з можливістю його затоплення, в т.ч. під час здійснення переходу до місця призначення. Також наявність пробоїни суттєво збільшує витрати на здійснення його переходу, а також обслуговування під час використання.

Виконання договору порушує співвідношення майнових інтересів сторін та позбавляє ТОВ «Авант-Агро» можливості використання судна за його призначенням, тобто того, на що він розраховувала при укладенні договору.

Оскільки позивач на момент укладення договору не знав про наявність пробоїни, а відповідач не повідомив про наявність такого дефекту судна, то, на думку позивача, є всі підстави для розірвання договору, оскільки такі недоліки судна, є істотними та позбавляють можливості використовувати придбаний товар за його цільовим призначенням, що є підставою для розірвання договору купівлі-продажу.

До матеріалів справи позивачем додано протокол ТОВ «Каскад-Ника» №240320 водолазного огляду днища корпусу з відеофіксацією, плавмайстерні «ПМ13» від 26.03.2020 року (за вих. №260320 від 26.02.2020р.) в якому зазначено, що відповідно до договору з ТОВ «Авант-Агро» №20/03-20 від 20.02.2020р. на водолазний огляд плавмайстерні «ПМ13» група підводного огляду ТОВ «Каскад-Ника» провела водолазний огляд днища корпусу з відеофіксацією, плавмайстерні «ПМ13». Водолазні роботи виконувались в м. Київ, початок робі 24 березня 2020р. 11год. 00 хв, завершення робіт 24 березня 2020 р. 14 год. 00 хв. Результати обстеження: корпусу: пробоїни – наявна.

Проте, факт наявності підпису позивача на протоколі №240320 датованому 26.03.2020 року спростує твердження про відсутність інформації про стан судна при укладанні договору 01.06.2020 року.

Враховуючи вищезазначене та беручи до уваги відсутність встановлення обґрунтованих підстав не виконання зобов`язань зі сторони ТОВ «Авант-Агро», вимоги позивача за зустрічним позовом щодо зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” вчинити дії, а саме перерахувати приватному акціонерному товариству “Судноплавна компанія “Укррічфлот” остаточну суму в розмірі 850 029 (вісімсот п`ятдесят тисяч двадцять дев`ять) грн. 00 коп. за договором № АСК/-367 від 01.06.2020 та зобов`язання товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” підписати акт приймання-передачі несамохідного судна Плавмайстерня-13 є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Суд вирішив в задоволенні первісних позовних вимог “Авант Агро” відмовити.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” (54036, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 31, ідентифікаційний код 37031652)  перерахувати приватному акціонерному товариству “Судноплавна компанія “Укррічфлот” (04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 8, ідентифікаційний код 00017733) остаточну суму в розмірі 850 029 (вісімсот п`ятдесят тисяч двадцять дев`ять) грн. 00 коп. за договором № АСК/-367 від 01.06.2020.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” підписати акт приймання-передачі несамохідного судна Плавмайсетрня-13.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Авант-Агро” на користь приватного акціонерного товариства “Судноплавна компанія “Укррічфлот” витрати по сплаті судового збору в розмірі 14 354 (чотирнадцять тисяч триста п`ятдесят чотири) грн. 50 коп.