25 лютого 2021 року відбувся публічний звіт Державної служби морського та річкового транспорту України

Виконуючий обов’язки голови Морської адміністрації України Андрій Глазков доповів про головні виклики та досягнення Державної  служби морського та річкового транспорту за останній рік та окреслив нові завдання та пріоритети. Упродовж 2020 року Морська адміністрація, відповідно до покладених на неї завдань, зосередила свою діяльність на таких пріоритетних напрямках як: здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сферах морського та річкового транспорту; здійснення ліцензування господарської діяльності із надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу та контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності; проведення технічного розслідування та аналізу причин подій на морському та річковому транспорті, забезпечення обліку таких подій, розробка профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і контролю за виконанням цих заходів; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерства та в установленому порядку подача їх Міністрові інфраструктури; забезпечення в установленому порядку участі у діяльності міжнародних організацій та забезпеченні виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, реалізації міжнародного співробітництва з питань безпеки на водному транспорті та попередження забруднення з суден тощо. Публічний звіт за 2020 рік (.pdf) повідомляє Морська Адміністрація