(Документ) Чи віддасть Криклій річкові порти ПРаТ “Українське Дунайське пароплавство”?

Відповідного листа керівництво ПРат “УДП” за номером ЧМ-609 від 9 грудня 2020 року направило керівнику Міністерства Інфраструктури, Владиславу Криклію. Лист було опубліковано в групі ”

Нагадаємо, раніше В.Криклій на посаді Міністра інфрастуктури підтримав передачу флоту ПРаТ “УДП” (а це більше 300 барж та буксирів) угорській компанії, назвавши це “деофшорізація”. Це може призвести до втратити підприємтсвом перезеннь на р.Дунай (більше 20% перевезень припадає саме на УДП) та його знищення. 

Дуже цікавими є згадуванні у листі намагання залучити 200 млн доларів США кредитних коштів для будівництва нового флоту саме для перевезень по річці Дніпро.

“Шановний пане Міністре!

Приватне акціонерне товариство “Українське Дунайське пароплавство” (надалі – ПрАТ “УДП”) висловлює Вам свою повагу та звертається до Вас із наступним.

На виконання поставлених Вами стратегічних завдань перед повим керівництвом ПрАТ “УДП” щодо стабілізації фінансового стану підприємства наприкінці 2019 року, протягом 9-и місяців 2020 року. підприємством було здійснено ряд антикризових заходів (скорочення непродуктивних витрат, встановлення ефективних внутрішніх контролів, покращення експлуатаційних показників діяльності флоту тощо). Зазначені дії в комплексі з підтримкою Міністерства інфраструктури України дозволили досягнути, не зважаючи на пандемію СОВІД-19, найкраших результатів підприємства за останні 10 років.

Так, до прикладу, за 9 місяців 2020 року ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» отримало 41.8 мли грн прибутку проти 10,3 мли грн збитків за аналогічний період 2019 року.
Чистий дохід від реалізації продукції склав 491.6 мли грн.

Проте, незважаючи на позитивні фінансові результати за 9 місяців, незадовільний технічний стан, вік, збільшення аварійності флоту продовжують бути фундаментальними факторами, які виливають на неспроможність УДП функціонувати як судноплавна компанія та генерувати прибуток для свого акціонера – держави. Тому керівництвом ПрАТ “УДП” робляться рішучі кроки з залучення необхідних додаткових інвестицій та/або кредитних коштів у розмірі до 200 млн доларів США, що будуть спрямовані на фінансувания будівництва нового флоту для функціонувания на р. Дніпро, закладення основи для фінансової спроможності підприємства на найближчі 10-15 років.

Так, у співробітництві з відповідними співробітниками Міністерства інфраструктури за Вашого сприяння були проведені робочі зустрічі з представниками міжнародних фінансових інституцій (МФК, СБРР, ЄІБ) з метою напрацювання дорожньої карти по залученню кредитних коштів до ПрАТ “УДП” та подальшого розвитку внутрішнього водного гранспорту України.

Нажаль. в результаті зазначених робочих зустрічей з представниками міжнародних фінансових інституцій (МФК. СБРР, ЄІБ) не було досягнуто остаточних домовленостей про залучення комерційного кредиту для побудови нового флоту ПрАТ “УДП” для розвитку впутрішніх водних шляхів через неспівставність нинішнього фінансового стану ПрАТ “УДП”, незначного обсягу чистого прибутку підприємства для залучення та обслуговування кредиту в розмірі до 200 млн. доларів СЩА. Натомість, враховуючи стратегію діяльності ЄБРР в Україні, одним з цільових папрямків діяльності банку є здійснення іпвестиції в основну національну транспортну мережу (залізничний, повітряний, морський. автомобільний та річковий транспорт), а також проекти. спрямовані на розширення транскордонних зв’язків та Транс’європейських коридорів, включаючи розвиток внутрішніх та міжнародних річкових водних шляхів згідно з Транспортною стратегією держави.

Одним із завдань оповленої транспортпої стратегії України (Стратегії 2020). затвердженої Міністерством інфраструктури України с завершення транс’європейської транспортної мережі: покращення інтеграції автомобільного. залізничного, авіаційного та водного гранспорту (морський га впутрішній водний транспорт) в єдиний логістичний ланцюг.

Серед пріоритетів транспортного сектору до 2030 року (пріоритетний напрям 3) є зокрема, забезпечення сталого фінансування транспорту та продовження діалогу з МФІ щодо підтримки розвитку гранспортного сектору.

За відомою ПрАТ “УДП” інформацією, керівництвом Міністерства інфраструктури України протягом жовтня 2020 року було досягнуто попередньої домовленості з керівництвом ЄБРР про виділення ліміту кредитних коштів в розмірі до 200 млн. доларів США та надания проектного фінансування па розвиток водного транспорту вже в 2021 році.

Як Вам відомо, керівництво ПрАТ “УДП” виступило з ініціативою розробки комплексної державної програми розвитку внутрішшього водного транспорту (див. лист ПрАТ «УДП» ЧМ-573 від 18.11.2020) та використання виробничих потужностей ПрАТ в якості координатора цієї програми та одного з можливих реципієнтів кредитних коштів ЄБРР для побудови нових одиниць флоту і задоволенні логістичних потреб основних експортерів при транспортуванні вантажів р. Дніпро. Для цього були проведені робочі зустрічі з керівниками
відповідних структурних підрозділів ЄБРР/ЄІБ в Україні та опрацьовані питання можливого залучення коштів під розвиток судноплавства р. Дніпро. Керівниками відповідних структурних підрозділів ЄБРР/ЄІБ в Україні була висловлена пропозиція розширення меж кредитної програми не тільки виключно питаннями створення пових одиниць флоту для розвитку судпоплавства р. Дпіпро, але також і питаннями розвитку портової інфраструктури річкових поргів, зокрема причальних стінок, які ПрАТ “УДП” доцільно було б отримати в якості основних фондів.

Як Вам відомо, 03.12.2020 р, Верховна Рада України прийняла стратегічно важливий для поглиблення економічного співробітництва України з ЄБРР/ЄЇБ, та загалом країнами ЄС Закоп України «Про впутрішній водний транспорт», яким врегульовані питания державного регулювання у єфері внутрішнього водного транспорту, функціонування та розвитку впутрішнього водпого транспорту, його інфраструктури, перевезення вантажів та пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло па впутрішніх водних шляхах, відповідальності судповласників за порушення законолавства
про внутрішній водний транспорт тощо.

ДП «Адміністрація річкових портів» є державним комерційним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, як і ПрАТ «УДП». До осповних папрямків діяльності ДП «Адміністрація річкових портів» згідно положень діючого статуту є, серед їнших, стягнення та забезпечення
цільового використання усіх видів зборів у річкових портів, а також розвиток пасажирських перевезень. В структурі основних фопдів ДП «Адміністрація річкових портів» є ряд об’єктів (див. перелік в Додатку 1 до цього листа), які не є профільними та пе відповідають зазначеним основним напрямкам діяльності підприємства, а коштів достатніх на раціопальне, ефективне використання, модернізацію та розвиток зазначених основних фондів у ДП «Адміністрація річкових поргів» у фінансовому плані підприємства па 2021 рік відсутні. З огляду на останнє, та з метою розвитку судноплавства р. Дніпро, більш ймовірного залучення кредитних коштів від ЄБРР/ЄЇБ з боку ПрАТ «УДП» доцільним є безоплатна передача об’єктів основних фондів, зазначених в переліку згідно Додатку до цього листа, від ДП «Адміністрація річкових портів» до ПрАТ «УДП».

Порядок безоплатної передачі об’єктів права державної власності визначений Постановою Кабінету Міністрів України М» 1482 від 21 вересня 1998 року. Відповідно до п. 3 Постанови КМУ М» 1482 від 21 вереспя 1998 року, ініціатива щодо передачі об’єктів права державної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.

Передача об’єктів державної власності від одного підприємства до іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління одного і того ж органу уповноваженого управляти державним майном або самоврядної організації) здійснюється за рішенням органу, уповповаженого управляти державним майном, або самоврядної організації за погодженням з підприємствами щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств.

Згідно п.4 Постанови КМУ №460 від 30 червия 2015 року, Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань, серед йшпого, сприяє формуванню ринку транспортних і транпспортио-експедиційних послуг, удосконаленню структури управління галуззю, бере участь у межах. передбачених законом, у формуванні та реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційно-кредитної та соціальної політики у галузі транспорту, дорожнього господарства, а також формує в межах компетенції пріоритети розвитку пауки і техпіки та інповаційно-інвестиційної політики,

З огляду на останнє, керуючись положеннями Постанови КМУ Х.460 від 30 червня 2015 року, Постанови КМУ Ме 1482 від 21 вересия 1998 року

ПРОШУ:

1. Виступити від імені Міністерства інфраструктури України з ініціативою перед ДП «Адміністрація річкових портів» шодо безоплатної передачі об’єктів права державної власності, що знаходяться на балансі ДП «Адміністрація річкових портів» згідно переліку в Додатку 1 до цього листа, до власності ПрАТ «УДП».

2. Сприяти в прийнятті рішення щодо безоплатної передачі об’єктів права державної власності, що зпахоляться на балансі ДІЇ «Адміністрація річкових портів» згідпо переліку в Додатку 1 до цього листа, до власпості ПрАТ «УДІ».

Додаток. Перелік основних фондів, що пропонуються до безоплатної передачі з балансу ДІЇ «Адміністрація річкових портів» до ПрАТ «УДП».
З повагою.

В.о. голови Правління ПрРАТ «УДП» Олексій ХОМЯКОВ”