Держаудитслужба рекомендувала Мінінфраструктури ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт

Фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області провели державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» за період з 01.03.2018 по 29.02.2020, яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Аудиторське дослідження ДП «ММТП» засвідчило, що попри наявність прибутків за даними фінансової звітності в дослідженому періоді, а фактично з часу реорганізації у червні 2013 року, підприємством не перевантажено жодної тонни вантажу, тоді як метою його створення згідно зі Статутом є здійснення господарської діяльності портового оператора на території Миколаївського морського порту.

Виробничі основні засоби ДП «ММТП» майже суцільно передані в платне користування приватним портовим операторам ще 2013 року терміном до кінця 2029, 2030 років, без права розірвання договорів в односторонньому порядку. Під час аудиту встановлено, що з 14 приватних стивідорних компаній, які здійснюють діяльність в Миколаївському морському порту, 13 стивідорних компаній працюють на державному майні, взятому на умовах оренди у підприємства.

Фактична наявність та стан переданого в платне користування державного майна не перевіряється, інвентаризаціями не охоплено державного майна первісною вартістю понад 900 млн. грн, або 75% вартості усього майна підприємства.

Штат ДП «ММТП» у кількості 47 одиниць повністю сформований адміністративно-управлінським та обслуговуючим його потреби персоналом із заробітною платою майже втричі більшою за середню заробітну плату по галузі морського транспорту.

Доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно. Тоді як обсяги дебіторської заборгованості орендарів перед ДП «ММТП» за два останні роки зросли у 3,5 раза та сягнули до 44,13 млн гривень.

Прибутки ДП «ММТП» є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою.

Витрати фінансових ресурсів підприємства спрямовані виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов, тоді як на відновлення об’єктів портової інфраструктури та основних виробничих засобів кошти не спрямовувалися і такі витрати не планувалися, через що знос основних засобів підприємства наближається до 100 відсотків.

Через невиконання статутних завдань ДП «ММТП» з 2013 року не відповідає критеріям об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і підлягає вилученню з переліку таких підприємств.

Окрім того, аудитом виявлені неефективні та непродуктивні витрати, упущені вигоди на загальну суму майже 127 млн гривень.

Зважаючи на доведене аудитом невиконання ДП «ММТП» статутних завдань, незабезпечення ефективного використання ввіреного державного майна та брак перспектив розвитку, державні аудитори дійшли висновку про недоцільність подальшого існування ДП «ММТП» як самостійного суб’єкта господарювання та неефективність витрат на його утримання.

За результатами аудиту Державна аудиторська служба України рекомендувала Міністерству інфраструктури України ініціювати перед Кабміном питання про вилучення ДП «Миколаївський морський торговельний порт» з переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, як таке, що не відповідає критеріям стратегічно важливого об’єкта. Рекомендовано доручити ДП «Адміністрація морських портів України» вилучити ДП «ММТП» з Реєстру морських портів України. Окрім того, запропоновано розглянути питання доцільності подальшого існування держпідприємства як самостійного суб’єкта господарювання і його ліквідації, визначивши правонаступником всіх прав і обов’язків, державного майна та інших активів ДП «АМПУ» в особі Адміністрації Миколаївського морського порту.

Функції справляння доходів від надання в користування об’єктів портової інфраструктури (портові збори, орендна плата тощо) є завданнями спеціально створеного 2013 року державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ»), що визначено Законом України «Про морські порти України» та Статутом ДП «АМПУ».

У разі ліквідації ДП «ММТП» з передачею усього державного майна, прав та обов’язків до ДП «АМПУ», в особі Адміністрації Миколаївського морського порту, щорічний економічний ефект становитиме близько 100 млн грн (економія витрат на утримання ДП «ММТП» ‒ 40 млн грн, чистий дохід від оренди, бербоут-чартеру, сервітуту ‒ 60 млн грн), які згідно з законодавством та завданнями ДП «АМПУ» можуть бути спрямовані на відновлення і розвиток інфраструктури Миколаївського морського порту.

Окрім того, можливі додаткові надходження від концесії або приватизації малих майнових комплексів (баз відпочинку та комплексу будівель та споруд на Кінбурнській косі) та ще низки основних засобів, які з 2013 року не використовуються в діяльності ДП «ММТП» та не передані у платне користування іншим суб’єктам господарювання.