9 листопада 2020 року Окружний адміністративний суд м.Києва виніс рішення по одному з позовів ПРМТУ проти Міністерства інфраструктури України та Державної служби морського та річкового транспорту України про визнання їх бездіяльності протиправною та встановленні зобов’язання вжити заходів.
Суд задовольнив позовні вимоги ПРМТУ до МІУ і визнав протиправною бездіяльність Міністерства в частині:
– незабезпечення офіційного оприлюднення Поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі – Конвенція ПДНВ-78), схвалених Резолюціями MSC.373 (93), MSC.396 (95), MSC.416 (97);
– нездійснення Міністерством упродовж розумного строку належних і достатніх заходів щодо імплементації в законодавство України поправок до Кодексу ПДНВ-78, схвалених Резолюціями MSC.374 (93), MSC.397 (95), MSC.417 (97).
Суд зобов’язав Міністерство інфраструктури України:
1) забезпечити офіційне оприлюднення поправок до Конвенції ПДНВ-78, схвалених Резолюціями MSC.373 (93), MSC.396 (95), MSC.416 (97);
2) вчинити дії щодо імплементації в національне законодавство України поправок до Кодексу ПДНВ-78, схвалених резолюціями MSC.374 (93), MSC.397 (95), MSC.417 (97), в тому числі в частині:
– встановлення вимог до підготовки і кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу та іншого персоналу суден, що експлуатуються в полярних водах, з можливістю отримання відповідного свідоцтва фахівця;
– поновлення вимог до обов’язкової підготовки членів екіпажу суден.
Справа розглядалася судом з серпня 2019 року. За цей час, суд неодноразово звертав увагу Міністерства інфраструктури України на те, що моряки не отримують кваліфікаційні документи, які б дозволили їм працевлаштуватися на судна, що працюють в полярних водах, і на судна, які підпадають під дію Кодексу МГП. Однак, на жаль, Міністерством інфраструктури не було вжито достатні та ефективні заходи для усунення причин подання позову.
Сподіваємося, що винесене судом рішення не стане черговим приводом для формального оскарження і затягування процесу щодо відмови у видачі морякам кваліфікаційних документів. А, навпаки, стане достатньою підставою для Міністерства інфраструктури України, щоб забезпечити виконання взятих на себе Україною зобов’язань за Конвенцією ПДНВ-78 і забезпечити українським морякам гарантоване Конституцією України право на працю.
Тим більше, що саме зараз йде оновлення всього масиву нормативних актів з передачі функцій Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Морської адміністрації.
ПРМТУ закликає Міністерство інфраструктури України спільно вжити заходів для приведення законодавства країни у відповідність до вимог Конвенції ПДНВ-78 з поправками. Також вкотре пропонує створити спільну робочу групу з вирішення наявних проблемних питань функціонування національної системи освіти, підготовки та дипломування моряків, до складу якої включити провідних експертів, представників вищих морських навчальних закладів, представників об’єднань українських судновласників, операторів суден і суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні моряків.
ПРМТУ дякує адвокатське об’єднання «Юридичне бюро Сергєєвих» за підтримку.