Обіг хімічних речовин в Україні потребує комплексного сучасного регулювання. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський під час спільної презентації з ОБСЄ концепції законопроекту «Про хімічну безпеку».

«В Україні наразі відсутнє комплексне правове регулювання обігу хімічних речовин, що своєю чергою несе загрозу для людей та довкілля. Адже хімічна промисловість та пов’язані з нею сектори займають значну частину економіки країни. І цей факт не можна ігнорувати. Окремі діючі технічні регламенти не можуть якісно врегулювати всі аспекти. Тому є необхідність запровадження фундаментальних засад до управління хімічною безпекою держави та зменшення негативного впливу хімічних речовин», – відзначив Роман Абрамовський.

Розроблений Міндовкіллям та ОБСЄ законопроект встановлює чіткі правила поводження з хімічними речовинами на ринку, а також правові механізми захисту людей та довкілля від негативного впливу хімікатів й запобіжники можливих терористичних актів з використанням хімічних речовин.

Зокрема, документом передбачено :

– поступове виведення з обігу хімічних речовин, які становлять неконтрольовані ризики;

– запровадження трьох нових дозволів для суб’єктів господарювання – на використання особливо небезпечних хімічних речовин, які виводяться з ринку, на використання отруйних хімічних речовин та на використання альтернативної назви хімічних речовин;

– цифровізація адміністративних процесів та створення єдиної платформи, яка міститиме всі бази, реєстри, переліки хімічних речовин і відповідної продукції;

– введення узгодженої на глобальному рівні системи класифікації небезпеки та маркування хімічної продукції (UN GHS);

– проведення моніторингу, виявлення та реєстрація загроз хімічній безпеці, контроль джерел загроз;

– надання підтримки освітній та науковій діяльності у сфері хімічної безпеки, забезпечення інформацією громадськість тощо.

«Після прийняття законопроекту кожен громадянин України матиме можливість отримати інформацію про хімічний склад продукції, яка випускається на ринок. А бізнес отримає чіткі правила роботи, які будуть гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами. У тому числі це спростить доступ вітчизняної продукції на зовнішні ринки», – відзначив Роман Абрамовський.

Рамковий закон стане основою для подальшого впровадження низки директив та технічних регламентів ЄС, що є частиною міжнародних зобов’язань України, а також зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.