Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 1225-р “Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби морського та річкового транспорту України на Глазкова А. В.” повідомляє Морська Адміністрація