Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника Інституту Військово-Морських Сил

1. Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, штатно-посадова категорія “капітан 1 рангу”, ВОС-0701001 (Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та планування бойових дій) ВМС ЗСУ), тарифний розряд 56 (9590 грн.)

2. Умови участі у конкурсі:
у конкурсі можуть брати участь особи офіцерського складу, які мають науковий ступінь, вчене (почесне) звання, вислугу років на військовій службі на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше десяти років, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, або особи, які мають досвід проходження військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (не менше п’яти років) та оперативно-стратегічний рівень військової освіти.

3. Дата проведення засідання конкурсної комісії 21.12.2020, строк подання документів до 03.12.2020.

4. Для участі в конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):
рапорт за командою;
автобіографія;
службова характеристика;
службова картка;
медична книжка;
довідка про проходження військової служби;
копії документів про освіту та кваліфікацію;
копії документів про науковий ступінь, вчене звання – за наявності;
список наукових праць (винаходів) – за наявності;
письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
копію посвідчення учасника бойових дій (за наявністю);
витяг із Резерву кандидатів для просування по службі (якщо особа офіцерського складу бере участь у конкурсі на посаду, вищу ніж на якій перебуває).

5. Документи надсилаються на адресу: 65012, м. Одеса, пров. Штабний, 1, контактна особа капітан 1 рангу Тарасенко Олексій Михайлович, секретар конкурсної комісії, тел. (64) 22-392.