Прийнято Закон “Про Митний тариф України”

Прийнято новий Закон України «Про Митний тариф України», який набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Законом оновлена номенклатура Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року, яка містить 233 зміни, 85 з яких стосується сільськогосподарської галузі, 45 – хімічної галузі, 13 – лісового сектора, 15 – текстильної промисловості, 6 – чорних та кольорових металів, 35 – машинобудівної галузі, 8 – транспорту, 26 – інших галузей.
Згідно із Законом, ставки ввізного мита на товари не змінюються, а передбачено лише зміни, доповнення, уточнення кодів та описових частин окремих товарів, приміток до товарних груп.
До Митного кодексу додано частину кодів, які перенумеровано, об’єднано або вилучено у зв’язку з низьким об’ємом торгівлі. У випадку об’єднання кодів подібних товарів з різними ставками ввізного мита при виборі остаточного рівня мита взято до уваги обсяги торгівлі такими товарами та зобов’язання перед СОТ.
Прикінцевими та перехідними положення Закону встановлено, що позначення додаткових одиниць виміру та обліку кількості товарів у тис. кВт. год для товарних підкатегорій 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з 1 квітня 2021 року. На період з 1 липня 2020 року по 1 квітня 2021 року додаткові
одиниці виміру та обліку кількості товарів для товарних підкатегорій 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД позначаються у тис.м3.
Законом установлено, що позначення кодів, назви, ставок мита та додаткових одиниць виміру та обліку для кодів товарів 2402 10 00, 2402 10 00 10, 2402 10 00 90, 2403 99 90, 2403 99 90 10, 2403 99 90 90, 3824 99 96 20 згідно з УКТ ЗЕД застосовуються з 1 січня 2021 року.
Законом визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про Митний тариф України”, крім позначень кодів, назви, ставок мита та додаткових одиниць виміру та обліку для кодів товарів 2402 10 00 00, 2403 99 90 00, 3824 90 97 90, які втрачають чинність з 1 січня 2021 року.
Закон прийнято з необхідними техніко-юридичними правками.
Проект Закону зареєстровано за №3228.